Utbildning på forskarnivå

På institutionen bedrivs forskarutbildning inom två olika ämnesområden, pedagogiskt arbete respektive ämnesdidaktik. Medan ämnesdiddaktik kan anses ha ett fokus på den lärandes kunskap och hur denna kan utvecklas så behandlar man inom pedagogiskt arbete även frågeställningar kring, till exempel, motivation, attityder och kunskapssyn. På institutionen kan vi erbjuda inriktningar inom ämnesdidaktik mot biologi, kemi, fysik och naturvetenskap. Inom pedagogiskt arbete finns inriktningarna naturvetenskap, matematik och teknik. Även om huvudelen av våra forskarstuderande har doktorsexamen som slutmål så kan man i vissa fall som yrkesverksam lärare bygga på sin lärarutbildning med en licentiatexamen. Antagning till forskarutbildning sker fortlöpande under året.

På Teknisk naturvetenskapliga fakultetens hemsida kan du hitta mer information om forskarutbildning samt utbildningsplaner för olika ämnesområden.

Antalet forskarstuderande på institutionen varierar normalt mellan 10-15 st. Dessa har alltid minst två handledare, varav en minst docentkompetent. Inom ämnesdidaktik sker handledning ofta i samarbete med någon av ämnesinstitutionerna. På institutionen finns ca. 15 seniora forskare och postdocs. Vi har en intim forskarutbildningsmiljö vilket innebär att det är lätt att få stöd av andra forskarstuderande och forskare i såväl formella som informella sammanhang.

Vi har etablerat samarbete med Institute of Education vid London University vilket innebär att det finns möjlighet att förlägga kortare perioder av forskarstudierna utomlands.

Våra färdiga doktorer och licentiander fortsätter ofta som forskare och lärare inom universitetet.  Vi har goda relationer med kommuner runt om i landet  och våra forskare och forskarstuderande är eftertraktade samarbetspartners inom både skolutveckling och fortbildning.

Biträdande prefekt är kontaktperson och ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen. Hit kan man också vända sig i de frågor som inte kan lösas med hjälp av handledaren. På institutionen finns också ett forsknings- och forskarutbildningsråd som bereder strategiska frågor och utformar riktlinjer för forskarutbildingens genomförande. 


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Madelen Bodin
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset A, plan 5

Tel:  +46(0)907869618

Kontaktformulär