Utbildning på forskarnivå

På institutionen bedrivs forskarutbildning inom två olika ämnesområden, pedagogiskt arbete respektive ämnesdidaktik. Inom båda ämnen kan vi på institutionen erbjuda inriktningar mot matematik, naturvetenskap och teknik. Även om huvudelen av våra forskarstuderande har doktorsexamen som slutmål så kan man i vissa fall som yrkesverksam lärare bygga på sin lärarutbildning med en licentiatexamen. 

På Teknisk naturvetenskapliga fakultetens hemsida kan du hitta mer allmän information om forskarutbildning.

Antalet forskarstuderande på institutionen varierar normalt mellan 10-15 st. Dessa har alltid minst två handledare, varav en minst docentkompetent. Vi har en intim forskarutbildningsmiljö vilket innebär att det är lätt att få stöd av andra forskarstuderande och forskare i såväl formella som informella sammanhang.

Vi har flera internationella samarbeten. Till exempel har vi etablerat samarbete med Institute of Education vid London University Detta innebär att det finns möjlighet att förlägga kortare perioder av forskarstudierna utomlands.

Våra färdiga doktorer och licentiander fortsätter ofta som forskare och lärare inom universitetet. Vi har goda relationer med kommuner runt om i landet  och våra forskare och forskarstuderande är eftertraktade samarbetspartners inom både skolutveckling och fortbildning.

Studierektor för utbildning på forskarnivå är kontaktperson och ansvarig för forskarutbildningen vid institutionen. Hit kan man också vända sig i de frågor som inte kan lösas med hjälp av handledaren. På institutionen finns också ett forsknings- och forskarutbildningsråd som bereder strategiska frågor och utformar riktlinjer för forskarutbildingens genomförande. 


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Magnus Österholm
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset A, plan 5

Tel:  +46(0)907867131

Kontaktformulär