Till umu.se

Kursutvärderingar

Nedan publiceras de fastställda sammanställningarna och analyserna av kursutvärderingar för institutionens kurser.

Sommarterminen 2017

6NO010 - Utomhuspedagogik - Sommar

VT17

6DI018/6Di019 - Bedömning (VAL, ULV)6KE100/6KE101/6FY1006FY101/6BI100/6BI101 - Kemi/Fysik/Biologidiaktik för ämneslärare [för gymnasiet kurs 1]/[för årskurs 7-9]6NO035 - Utomhuspedagogik i förskola, fritidshem och grundskola6NO039 - Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-36PE216 - Bedömning (UK)

HT16

6MN042 - Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-66PE130 - Bedömning för lärande för åk F-3 och 4-6 (UK) 6PE131 - Bedömning för lärande för ämneslärare för åk 7-9 och gymnasium6PE144 - Läraryrkets dimensioner för F-3 (VFU) 6PE189 - Grundlärare som profession (UK)6PE204 - Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling6PE206 - Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning6MN040 - Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-36MN043 - Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 6PE196 - Att vara grundlärare (VFU)6DI018/6DI019 - Bedömning (VAL, ULV) 6DI020/6DI021 - Vetenskap och kunskap (VAL, ULV)6PE215 - Vetenskap och kunskap (UK)

VT16

6MN039 - Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion