Kursutvärderingar

Nedan publiceras de fastställda sammanställningarna och analyserna av kursutvärderingar för institutionens kurser.

UTVÄRDERINGAR, KURSER VT-18

Kod Namn Länk
6PE200 Stöd och stimulans i arbetet elever i behov av särskilda insatser N/A
Komp NV-didaktik 1 för ämneslärare - VT18 N/A
Komp NV-didaktik 2 för ämneslärare - VT18 N/A
6MN039 Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 V18 N/A
6MN045 Matematik i förskolan V18 N/A
6MN049  Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 V18 N/A
6NO036 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem V18 N/A
6NO039 Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 V18 N/A
6NO040 Moment 1 - Naturorientering och teknik för grundskolans årskurs 4-6 V18 N/A
6NO042 Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola V18 N/A
6NO043 Naturvetenskap och teknik i förskolan V18 N/A
6PE198 Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8.0 hp N/A
6PE199 Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser N/A
6PE206 Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning VT18 N/A
6PE212 Examensarbete för grundlärarexamen HT17-VT18 N/A
6PE213 Examensarbete för grundlärarexamen HT17-VT19 N/A
6PE216 Moment 1 (Summativa bedömningar) - Bedömning (KPU) VT18 N/A
6PE216 Moment 2 (Formativ bedömning och motivation) - Bedömning (KPU) VT18 N/A
6PE234 Verksamhetsförlagd utbildning samt Programutvärdering KPU V18 N/A
6PE235 Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) VT18 N/A
6PE236 Bedömning av och för lärande för grundskolan VT18 N/A
6PE237 Moment 2: Bedömning för lärande i förskolan (UK) V18-H18 N/A
6PE265 Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6 (UK) V18 N/A
6PE266 Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) V18 N/A
6PE267 Ämnesdidaktik (UK) V18 N/A

HT17

6MN040 Matematik 3  för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6MN043 Matematik 3 för årskurs 4-6

6NO036 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem

6PE189 Grundlärare som profession

6PE196 Att vara grundlärare (VFU)

6BI020 Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi

6PE238 Moment 3 Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK)

6PE206 Handledarutbildning för handledare, handledningssamtal

6DI018/19 Bedömning (VAL/ULV)

6PE237 Bedömning för lärande i förskolan, moment 1

6PE215 Vetenskap och kunskap (UK) - 7,5 hp

Sommarterminen 2017

6NO010 - Utomhuspedagogik - Sommar

VT17

6DI018/6Di019 - Bedömning (VAL, ULV)6KE100/6KE101/6FY1006FY101/6BI100/6BI101 - Kemi/Fysik/Biologidiaktik för ämneslärare [för gymnasiet kurs 1]/[för årskurs 7-9]6KE102/6FY102/6BI102 - Kemi/Fysik/Biologidiaktik för ämneslärare för gymnasiet kurs 26NO035 - Utomhuspedagogik i förskola, fritidshem och grundskola6NO039 - Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-36PE158 Profession och vetenskap för åk 4-6 (UK)

6MN039 Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6MN045 Matematik i förskolan6PE216 - Bedömning (UK6PE234 - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

6PE237 Moment 1 - bedömning för lärande i förskolan (UK)

6PE237 Moment 2 - Bedömning för lärande i förskolan (UK)

HT16

6MN042 - Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6

6MN040 Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6PE130 - Bedömning för lärande för åk F-3 och 4-6 (UK) 6PE131 - Bedömning för lärande för ämneslärare för åk 7-9 och gymnasium6PE144 - Läraryrkets dimensioner för F-3 (VFU) 6PE189 - Grundlärare som profession (UK)6PE204 - Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling6PE206 - Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning6MN043 - Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 6PE196 - Att vara grundlärare (VFU)6DI018/6DI019 - Bedömning (VAL, ULV) 6DI020/6DI021 - Vetenskap och kunskap (VAL, ULV)6PE215 - Vetenskap och kunskap (UK)

VT16

6MN039 - Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion