Kurser VT-18

Fristående kurser Programkurser Uppdragsutbildningar

FRISTÅENDE KURSER

Kursnamn Start Schema Välkomstbrev och kurskod

Kursansv. lärare

Utvärdering föregående kurstillfälle

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 

(IT-Distans)

v.3

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6PE206

Jonas Wikström Länk
 Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6  v.3

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6MN049

Ingela Andersson
Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola  v.3

Välkomstbrev

Kursplan 6NO042

N/A

Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet  v.3

Välkomstbrev

Schema Kursplan 6BI101

Karolina Broman Länk
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9  v.3

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6BI100

Karolina Broman Länk
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet  v.3

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6FY101

Karolina Broman Länk
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9  v.3

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6FY100

Karolina Broman Länk
Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet v.3

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6KE101

Karolina Broman Länk
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9  v.3

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6KE100

Karolina Broman Länk
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet  v.3

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6NK101

Karolina Broman Länk
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet v.12

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6BI102

Karolina Broman Länk
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet v.12

Välkomstbrev

Schema Kursplan 6FY102

Karolina Broman Länk
Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet v.12

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6KE102

Karolina Broman Länk
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet v.12

Välkomstbrev

Schema  Kursplan 6NK102

Karolina Broman Länk
Fristående kurser Programkurser Uppdragsutbildningar

PROGRAMKURSER

Kursnamn Start Schema Välkomstbrev och kurskod Kursansv. lärare Utvärdering föregående kurstillfälle
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet v.3 Schema Kursplan 6BI101 Karolina Broman Länk
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 v.3 Schema  Kursplan 6BI100 Karolina Broman Länk
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) v.3 Schema  Kursplan 6PE235 Madelen Bodin N/A
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet v.3 Schema Kursplan 6FY101 Karolina Broman Länk
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 v.3 Schema Kursplan 6FY100 Karolina Broman Länk
Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet v.3 Schema   Kursplan 6KE101 Karolina Broman Länk
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 v.3 Schema Kursplan 6KE100 Karolina Broman Länk
Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv v.3 Schema Kursplan 6PE198 Ia Kling N/A
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare i gymnasiet v.3 Schema  Kursplan 6NK101 Karolina Broman Ny kurs (jmf. didaktikkurser)
Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 v.3 Schema  Kursplan 6NO039 Anders Berg Länk
Naturorientering och teknik för grundskolans årskurs 4-6 v.3 Schema Kursplan 6NO040 Karin Due N/A
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) v.3 Schema  Kursplan 6PE234 Karolina Broman Länk
Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) v.8 Schema Kursplan 6PE236 Krister Ödmark N/A
Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser v.8 Schema Kursplan 6PE199 Lili-Ann Kling N/A
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet v.12 Schema  Kursplan 6BI102 Karolina Broman Länk
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet v.12 Schema Kursplan 6FY102 Karolina Broman Länk
Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet v.12 Schema  Kursplan 6KE102 Karolina Broman Länk
Matematik för förskolan v.12 Schema  Kursplan 6MN045 Ingela Andersson Länk
Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem v.12 Schema Kursplan 6NO036 Helena Näs Länk
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare på gymnasiet v.12 Schema  Kursplan 6NK102 Karolina Broman

Ny kurs (jmf.didaktik-kurser)

Naturvetenskap och teknik i förskolan v.12 Schema  Kursplan 6NO043 Anders Berg N/A
Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser v.16 Schema  Kursplan 6PE200 Lili-Ann Kling N/A
Bedömning (UK) v.17 Schema  Kursplan 6PE216 Torulf Palm Länk
Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 v.17 Schema  Kursplan 6MN039 Ingela Andersson Länk
Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) v.17

Schema  Kursplan 6PE266

Krister Ödmark N/A
Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6 (UK) v.17

Schema  Kursplan 6PE265

Jonas Wikström Länk (6PE158)
Bedömning för lärande i förskolan (UK) v.19 Schema Kursplan 6PE237 Catarina Andersson

Länk mom 1

Länk mom 2

Ämnesdidaktik (UK) v.20 Schema  Kursplan 6PE267 Karolina Broman N/A

Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion