Kurser VT16

Fristående kurser

Programkurser (längre ner på sidan)

VAL- och ULV-kurser

FRISTÅENDE KURSER

Kursnamn Kursupplägg Kursinformation Kursansvarig lärare
Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning - 3,5 hp Kursstart: v.03
13% studietakt
IT-baserad distans

Kursplan: 6PE174

Brittmari Bohm
Kartläggning, diagnotisering och bedömning i matematik - 10 hp Kursstart: v.03
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6MN033

Schema: Länk

Lili-Ann Kling
Matematik för lärande och undervisning för åk F-3 och 4-6, del 1 - 15 hp Kursstart: v.03
50% studietakt
Distans
Kursplan: 6MN018
Schema: Länk
Studieguide: Länk
Ingela Andersson
Matematik för lärande och undervisning för åk f-3, del II - 15 hp Kursstart: v.03
50% studietakt
Distans

Kursplan: 6MN021

Schema: Länk
 

Krister Ödmark
Matematik för lärande och undervisning för åk 4-6, del II - 15 hp Kursstart: v.03
50% studietakt
Distans

Kursplan: 6MN022

Schema: Länk

Krister Ödmark
Matematikundervisning med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser - 7,5hp Kursstart: v.03
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6MN032

Schema: Länk

Gunnar Sjöberg
Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk 4-6, del II - 15hp - Inställd Inställd Kursplan: 6NO031
Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk F-3 och 4-6 - 15hp Kursstart: v.03
50% studietakt
Distans

Kursplan: 6NO023

Schema: Länk

Anders Berg
Utomhuspedagogik i förskola, fritidshem och grundskola II - 7,5hp - Inställd Inställd Kursplan: 6NO033
Åtgärder - 12,5 hp Kursstart: v.15
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6MN035

Schema: Länk

Lili-Ann Kling
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI007

Schema: Länk

Karolina Broman
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI008

Schema: Länk

Karolina Broman
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI009

Schema: Länk

Karolina Broman
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI010

Schema: Länk

Karolina Broman
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI011

Schema: Länk

Karolina Broman
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI012

Schema: Länk

Karolina Broman
Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI013

Schema: Länk

Karolina Broman
Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI014

Schema: Länk

Karolina Broman
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI015

Schema: Länk

Karolina Broman

PROGRAMKURSER

Kursnamn Kursupplägg Kursinformation Kursansvarig lärare
Examensarbete - Lärarprogrammet - 30 hp Kursstart: v.03
100% studietakt
Campus
Kursplan: 6PE085 Oleg Popov
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning - 15 hp Kursstart: v.03
150% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE172

Schema: Länk

Madelen Bodin
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning - 15 hp Kursstart: v.03
50% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE156

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Kartläggning, diagnotisering och bedömning i matematik - 10 hp Kursstart: v.03
100% studietakt
Distans

Kursplan: 6MN013

Schema: Länk

Lili-Ann Kling
Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - 7,5 hp Kursstart: v.17
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6MN039

Schema: Länk

Ingela Andersson
Matematikundervisning med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser - 7,5hp Kursstart: v.03
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6MN011

Schema: Länk

Gunnar Sjöberg
Matematik för åk 4-6, kurs 4 - 7,5 hp Kursstart: v.03
50% studietakt
Campus

Kursplan: 6MN028

Schema: Länk

Krister Ödmark
Matematik för åk F-3, kurs 4 - 7,5 hp Kursstart: v.03
50% studietakt
Distans
Kursplan: 6MN025
Schema: Länk
Studieguide: Länk
Ingela Andersson
Naturorientering och teknik för F-3 - 15 hp Kursstart: v.15
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6TE006

Schema: Länk

Anders Berg
Naturorientering och teknik för åk 4-6 - 30 hp Kursstart: v.03
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6NO024

Schema: Länk

Karin Due
Profession och vetenskap för F-3 (UK) - 7,5 hp Kursstart: v.18
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE159

Schema: Länk

Krister Ödmark
Profession och vetenskap för åk 4-6 (UK) - 7,5 hp Kursstart: v.18
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE158

Schema: Länk

Jonas Wikström
Verksamhetsförlagd utbildning - 30 hp Kursstart: v.03
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE171

Schema: Länk

Karolina Broman
Åtgärder - 12,5 hp Kursstart: v.15
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6MN014

Schema: Länk

Lili-Ann Kling
Ämnesdidaktik 1 - samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen - 15 hp Kursstart: v.13
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE034

Schema: Länk

Krister Ödmark
Ämnesdidaktik 2 - naturvetenskapliga ämnen och matematik - 15 hp Kursstart: v.13
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE026

Schema: Länk

Krister Ödmark
Ämnesdidaktik 2 - samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen - 15 hp Kursstart: v.13
100% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE035

Schema: Länk

Krister Ödmark
Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 1 - 15 hp Kursstart: v.03
50% studietakt
Campus

Kursplan: 6PE148

Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI007

Schema: Länk

Karolina Broman
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI008

Schema: Länk

Karolina Broman
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI009

Schema: Länk

Karolina Broman
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI010

Schema: Länk

Karolina Broman
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI011

Schema: Länk

Karolina Broman
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI012

Schema: Länk

Karolina Broman
Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI013

Schema: Länk

Karolina Broman
Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasium - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI014

Schema: Länk

Karolina Broman
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 - 7,5 hp Kursstart: v.03
25% studietakt
Distans

Kursplan: 6DI015

Schema: Länk

Karolina Broman

Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion