Självregistrering VT18

För nedanstående kurser under våren 2018 kommer självregistrering att tillämpas för registrering på kursen. Självregisteringen sker genom portalen och information angående hur registeringen går till finns i manualen nedan.

Manual för självregistering i portalen

Om ni är antagen och ska läsen en av kurserna nedan, men ändock inte kan registera er genom portalen. Hör av er per mail till lars.knutsson@umu.se för hjälp med registeringen.

Observera att det är obligatoriskt att vara registerad på den kurs som man läser.

Självregisteringen i portalen kommer att vara öppen mellan datumen nedan:

Fristående kurser Programkurser Uppdragsutbildningar

FRISTÅENDE KURSER

Kursnamn

Kurskod

Anmkod Datum för självregistrering
Formativ bedömning och motivation    6PE240 61900 2018.01.08 - 2018.01.18

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 

(IT-Distans)

6PE206 61902 2018.01.08 - 2018.01.18
 Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6  6MN049 61500 2018.01.08 - 2018.01.18
Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk F-3 och 4-6  6NO023 61702 2018.01.08 - 2018.01.18
Teknik för lärare F-6 6TE004 62100 2018.01.08 - 2018.01.18
Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola  6NO042 61703 2018.01.08 - 2018.01.18
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet  6BI101 62301 2018.01.08 - 2018.01.18
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9  6BI100 62300 2018.01.08 - 2018.01.18
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet  6FY101 62501 2018.01.08 - 2018.01.18
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9  6FY100 62500 2018.01.08 - 2018.01.18
Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 6KE101 62701 2018.01.08 - 2018.01.18
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9  6KE100 62700 2018.01.08 - 2018.01.18
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet  6NK101 69500 2018.01.08 - 2018.01.18
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 6BI102 62302 2018.03.11- 2018.03.21
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 6FY102 62502 2018.03.11- 2018.03.21
Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 6KE102 62702 2018.03.11- 2018.03.21
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 6NK102 69501 2018.03.11- 2018.03.21
Fristående kurser Programkurser Uppdragsutbildningar

PROGRAMKURSER

Kursnamn Kurskod Anmkod Datum för självregistering
Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet

6BI101

62301 2018.01.08 - 2018.01.18
Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 6BI100 62300 2018.01.08 - 2018.01.18
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 6PE235 61908 2018.01.08 - 2018.01.18
Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 6FY101 62501 2018.01.08 - 2018.01.18
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 6FY100 62500 2018.01.08 - 2018.01.18
Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 6KE101 62701 2018.01.08 - 2018.01.18
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 6KE100 62700 2018.01.08 - 2018.01.18
Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 6PE198 61911 2018.01.08 - 2018.01.18
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare i gymnasiet 6NK101 69500 2018.01.08 - 2018.01.18
Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6NO039 61704 2018.01.08 - 2018.01.18
Naturorientering och teknik för grundskolans årskurs 4-6 6NO040 61705 2018.01.08 - 2018.01.18
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 6PE234 61906 2018.01.08 - 2018.01.18
Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 6PE236 61912 2018.02.11 - 2018.02.21
Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE199 61910 2018.02.18 - 2018.02.28
Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 6BI102 62302 2018.03.11 - 2018.03.21
Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 6FY102 62502 2018.03.11 - 2018.03.21
Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 6KE102 62702 2018.03.11 - 2018.03.21
Matematik för förskolan 6MN045 61503 2018.03.11 - 2018.03.21
Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 6NO036 61701 2018.03.11 - 2018.03.21
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare på gymnasiet 6NK102 69501 2018.03.11 - 2018.03.21
Naturvetenskap och teknik i förskolan 6NO043 61706 2018.03.11 - 2018.03.21
Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE200 61913 2018.04.17 - 2018.04.27
Bedömning (UK) 6PE216 61905 2018.04.17 - 2018.04.27
Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6MN039 61514 2018.04.17 - 2018.04.27
Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) 6PE266 61903 2018.04.17 - 2018.04.27
Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6 (UK) 6PE265 61904 2018.04.17 - 2018.04.27
Bedömning för lärande i förskolan (UK) 6PE237 61901 2018.04.17 - 2018.04.27
Ämnesdidaktik (UK) 6PE267 61907 2018.05.10 - 2018.05.16

Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion