Till umu.se

Kursregistreringar höstterminen 2017

För nedanstående kurser under hösten 2017 kommer självregistrering att tillämpas för registrering på kursen. Självregisteringen sker genom portalen och information angående hur registeringen går till finns i manualen nedan.

Manual för självregistering i portalen

Om ni är antagen och ska läsen en av kurserna nedan, men ändock inte kan registera er genom portalen. Hör av er per mail till carl.larsson@umu.se för hjälp med registeringen.

Observera att det är obligatoriskt att vara registerad på den kurs som man läser.

Självregisteringen i portalen kommer att vara öppen mellan datumen nedan:

Anm.kod: Kurskod: Typ av registrering: Benämning: Registreringen
är öppen mellan datumen:

 
61400 6MN042 FFG Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6 2017-08-21 - 2017-08-31
61406
MN047
6MN047 FFG Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 2017-08-21 - 2017-08-31
61407
MN048
6MN048 FFG Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6 2017-08-21 - 2017-08-31
61600 6NO023 FFG Naturorientering och teknik för lärande och undervisning för åk F-3 och 4-6 2017-08-21 - 2017-08-31
61800 6PE234 FFG Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2017-08-21 - 2017-08-31
61802 6PE206 FFG Handledarutbildning för VFU-handledare 2017-08-21 - 2017-08-31
61803 6PE240 FFG Formativ bedömning och motivation 2017-08-21 - 2017-08-31
61805 6PE204 FFG Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling 2017-08-21 - 2017-08-31
61806 6PE256 FFG Kunskap undervisning och lärande 2 2017-08-21 - 2017-08-31
61807 6PE257 FFG Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 2017-08-21 - 2017-08-31
61808 6PE258 FFG Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU) 2017-08-21 - 2017-08-31
61810
PE182
6PE182 FFG Sex och samlevnad 2017-08-21 - 2017-08-31
61813 6PE189 FFG Grundlärare som profession (UK) 2017-08-21 - 2017-08-31
62200 6BI100 FFG Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 2017-08-21 - 2017-08-31
62201 6BI101 FFG Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 2017-08-21 - 2017-08-31
62203 6BI020 FFG Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi (VFU) 2017-08-21 - 2017-08-31
62400 6FY101 FFG Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 2017-08-21 - 2017-08-31
62401 6FY100 FFG Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 2017-08-21 - 2017-08-31
62600 6KE100 FFG Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 2017-08-21 - 2017-08-31
62601 6KE101 FFG Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 2017-08-21 - 2017-08-31
PE235 6PE235 FO (fortsättningsregistrering från VT17) Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK)  2017-08-21 - 2017-09-01
61914 6PE237 FO (fortsättningsregistrering från VT17) Bedömning för lärande i förskolan (UK)  2017-08-21 - 2017-09-01
61814 6PE196 FFG Att vara grundlärare (VFU) 2017-09-18 - 2017-09-28
61404 6MN040 FFG Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 2017-09-21 - 2017-10-03
61405 6MN043 FFG Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 2017-09-21 - 2017-10-03
61809 6PE238 FFG Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) 2017-09-21 - 2017-10-03
61403 6MN045 FFG Matematik för förskolan 2017-10-24 - 2017-11-03
61816 6PE025 FFG Ämnesdidaktik 1 - naturvetenskapliga ämnen och matematik 2017-10-24 - 2017-11-03
61817 6PE034 FFG Ämnesdidaktik 1 - samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen 2017-10-24 - 2017-11-03
62202 6BI102 FFG Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 2017-10-24 - 2017-11-03
62402 6FY102 FFG Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 2017-10-24 - 2017-11-03
62602 6KE102 FFG Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 2017-10-24 - 2017-11-03
DI018 6DI018 FFG Bedömning - grundnivå (VAL, ULV) 2017-10-24 - 2017-11-03
DI019 6DI019 FFG Bedömning - avancerad nivå (VAL, ULV) 2017-10-24 - 2017-11-03
DI01A 6DI018 FFG Bedömning - grundnivå (VAL, ULV) 2017-10-24 - 2017-11-03
DI01B 6DI019 FFG Bedömning - avancerad nivå (VAL, ULV) 2017-10-24 - 2017-11-03
DI020 6DI020 FFG Vetenskap och kunskap - grundnivå (VAL, ULV) 2017-10-24 - 2017-11-03
DI021 6DI021 FFG Vetenskap och kunskap - avancerad nivå (VAL, ULV) 2017-10-24 - 2017-11-03
DI02A 6DI020 FFG Vetenskap och kunskap - grundnivå (VAL, ULV) 2017-10-24 - 2017-11-03
DI02B 6DI021 FFG Vetenskap och kunskap - avancerad nivå (VAL, ULV) 2017-10-24 - 2017-11-03
61811 6PE216 FFG Bedömning (UK) 2017-11-16 - 2017-11-28
61401 6MN041 FFG Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 2017-11-24 - 2017-12-06
61402 6MN044 FFG Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6 2017-11-24 - 2017-12-06
61801 6PE212 FFG Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 2017-11-24 - 2017-12-06
61804 6PE213 FFG Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans år 4-6 2017-11-24 - 2017-12-06
62204 6BI009 FFG Examensarbete för ämneslärarexamen - Biologi 2017-11-24 - 2017-12-06
62403 6FY008 FFG Examensarbete för ämneslärarexamen - Fysik 2017-11-24 - 2017-12-06
62604 6KE004 FFG Examensarbete för ämneslärarexamen - Kemi 2017-11-24 - 2017-12-06
61818 6PE237 FFG Bedömning för lärande i förskolan (UK) 2017-12-01 - 2017-12-13
61812 6PE215 FFG Vetenskap och kunskap (UK) 2017-12-07 - 2017-12-19


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion