Kurser Höstterminen 2017

Fristående kurser

Programkurser (längre ner på sidan)

VAL- och ULV-kurser

FRISTÅENDE KURSER

Kursnamn Kursstart Kursinformation Kursansvarig lärare
Formativ bedömning och motivation - 7,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE240
Schema
Välkomstbrev

Charlotta Vingsle

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning - 3,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE206
IT-baserad distans
Välkomstbrev
Jonas Wikström
Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - 15 hp Vecka: 35 Kursplan: 6MN047
Schema
Välkomstbrev
Krister Ödmark
Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6 - 15 hp Vecka: 35 Kursplan: 6MN048
Schema
Välkomstbrev
Krister Ödmark
Sex och samlevnad - 7,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE182
Schema
Välkomstbrev
Karin Due

PROGRAMKURSER

Kursnamn Kursstart Kursinformation Kursansvarig lärare
Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling - 30 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE204
Schema
Lili-Ann Kling
Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 - 7,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6FY100
Schema
Karolina Broman
Grundlärare som profession (UK) - 6 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE189
Schema
Helena Näs
Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 - 7,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6KE100
Schema
Karolina Broman
Kunskap undervisning och lärande 2 - 15 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE256
Schema
Torulf Palm
Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) - 22,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE257
Schema
Anette Bagger
Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU) - 22,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE258
Schema
Krister Ödmark
Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi (VFU) - 22,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6BI020
Schema
Karolina Broman
Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6 - 7,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6MN042
Schema
Krister Ödmark
Sex och samlevnad - 7,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE182
Schema
Karin Due
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - 28,5 hp Vecka: 35 Kursplan: 6PE234
Schema
Karolina Broman
Att vara grundlärare (VFU) - 1,5 hp Vecka: 38 Kursplan: 6PE196
Schema
Helena Näs
Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - 7,5 hp Vecka: 39 Kursplan: 6MN040
Schema
Ingela Andersson
Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 - 7,5 hp Vecka: 39 Kursplan: 6MN043
Schema
Jonas Wikström
Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK) - 11 hp Vecka: 40 Kursplan: 6PE238
Schema
Catarina Andersson
Matematik för förskolan - 7,5 hp Vecka: 44 Kursplan: 6MN045
Schema
Anette Bagger
Ämnesdidaktik 1 - naturvetenskapliga ämnen och matematik - 15 hp Vecka: 44 Kursplan: 6PE025
Schema
Krister Ödmark
Ämnesdidaktik 1 - samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen - 15 hp Vecka: 44 Kursplan: 6PE034
Schema
Krister Ödmark
Bedömning (UK) - 7,5 hp Vecka: 47 Kursplan: 6PE216
Schema
Torulf Plam
Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 - 30 hp Vecka: 48 Kursplan: 6PE212
Schema
Ewa Bergqvist
Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans år 4-6 - 30 hp Vecka: 48 Kursplan: 6PE213
Schema
Ewa Bergqvist
Examensarbete för ämneslärarexamen - Biologi - 30 hp Vecka: 48 Kursplan: 6BI009
Schema
Ewa Bergqvist
Examensarbete för ämneslärarexamen - Fysik - 30 hp Vecka: 48 Kursplan: 6FY008
Schema
Ewa Bergqvist
Examensarbete för ämneslärarexamen - Kemi - 30 hp Vecka: 48 Kursplan: 6KE004
Schema
Ewa Bergqvist
Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 - 7,5 hp Vecka: 48 Kursplan: 6MN041
Schema
Ingela Andersson
Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6 - 7,5 hp Vecka: 48 Kursplan: 6MN044
Schema
Krister Ödmark
Bedömning för lärande i förskolan (UK) - 10 hp Vecka: 49 Kursplan: 6PE237
Schema
Catarina Andersson
Vetenskap och kunskap (UK) - 7,5 hp Vecka: 50 Kursplan: 6PE215
Schema
Mikael Winberg

Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion