Kursregistreringar VT17

För nedanstående kurser under våren 2017 kommer självregistrering att tillämpas för registrering på kursen. Självregisteringen sker genom portalen och information angående hur registeringen går till finns i manualen nedan.

Manual för självregistering i portalen

Om ni är antagen och ska läsen en av kurserna nedan, men ändock inte kan registera er genom portalen. Hör av er per mail till carl.larsson@umu.se för hjälp med registeringen.

Observera att det är obligatoriskt att vara registerad på den kurs som man läser.

Självregisteringen i portalen kommer att vara öppen mellan datumen nedan:

Anm.kod: Kurskod: Typ av registrering: Benämning: Registreringen
är öppen mellan datumen:

 
62812 6PE212 FO (från HT16) Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans år 1-3 2017-01-09 - 2017-01-19
61814 6PE213 FO (från HT16) Examensarbete för grundlärarexamen med inriktning mot grundskolans år 4-6 2017-01-09 - 2017-01-19
62600 6KE004 FO (från HT16) Examensarbete för ämneslärarexamen - Kemi 2017-01-09 - 2017-01-19
62401 6FY008 FO (från HT16) Examensarbete för ämneslärarexamen - Fysik 2017-01-09 - 2017-01-19
62200 6BI009 FO (från HT16) Examensarbete för ämneslärarexamen - Biologi 2017-01-09 - 2017-01-19
62301 6BI101 FFG Biologididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 2017-01-09 - 2017-01-19
62300 6BI100 FFG Biologididaktik för ämneslärare för åk 7-9 2017-01-09 - 2017-01-19
61908 6PE235 FFG Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 2017-01-09 - 2017-01-19
61919 6PE235 FFG Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 2017-01-09 - 2017-01-19
62501 6FY101 FFG Fysikdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 2017-01-09 - 2017-01-19
62500 6FY100 FFG Fysikdidaktik för ämneslärare för åk 7-9 2017-01-09 - 2017-01-19
61902 6PE206 FFG Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 2017-01-09 - 2017-01-19
62701 6KE101 FFG Kemididaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet 2017-01-09 - 2017-01-19
62700 6KE100 FFG Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9 2017-01-09 - 2017-01-19
61500 6MN049 FFG Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 2017-01-09 - 2017-01-19
61911 6PE198 FFG Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 2017-01-09 - 2017-01-19
61704 6NO039 FFG Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 2017-01-09 - 2017-01-19
61705 6NO040 FFG Naturorientering och teknik för grundskolans årskurs 4-6 2017-01-09 - 2017-01-19
61700 6NO035 FFG Utomhuspedagogik i förskola, fritidshem och grundskola 2017-01-09 - 2017-01-19
61904 6PE234 FFG Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2017-01-09 - 2017-01-19
61920 6PE234 FFG Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2017-01-09 - 2017-01-19
61912 6PE236 FFG Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 2017-02-13 - 2017-02-23
61910 6PE199 FFG Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 2017-02-13 - 2017-02-23
62302 6BI102 FFG Biologididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 2017-03-15 - 2017-03-27
62502 6FY102 FFG Fysikdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 2017-03-15 - 2017-03-27
62702 6KE102 FFG Kemididaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet 2017-03-15 - 2017-03-27
61503 6MN045 FFG Matematik för förskolan 2017-03-15 - 2017-03-27
61702 6NO036 FFG Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 2017-03-15 - 2017-03-27
61905 6PE034 FFG Ämnesdidaktik 1 - samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen 2017-03-15 - 2017-03-27
61907 6PE026 FFG Ämnesdidaktik 2 - naturvetenskapliga ämnen och matematik 2017-03-15 - 2017-03-27
61906 6PE035 FFG Ämnesdidaktik 2 - samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen 2017-03-15 - 2017-03-27
DI019 6DI019 FFG Bedömning - avancerad nivå (VAL, ULV) 2017-03-15 - 2017-03-27
DI01B 6DI019 FFG Bedömning - avancerad nivå (VAL, ULV) 2017-03-15 - 2017-03-27
DI018 6DI018 FFG Bedömning - grundnivå (VAL, ULV) 2017-03-15 - 2017-03-27
DI01A 6DI018 FFG Bedömning - grundnivå (VAL, ULV) 2017-03-15 - 2017-03-27
DI021 6DI021 FFG Vetenskap och kunskap - avancerad nivå (VAL, ULV) 2017-03-15 - 2017-03-27
DI02B 6DI021 FFG Vetenskap och kunskap - avancerad nivå (VAL, ULV) 2017-03-15 - 2017-03-27
DI020 6DI020 FFG Vetenskap och kunskap - grundnivå (VAL, ULV) 2017-03-15 - 2017-03-27
DI02A 6DI020 FFG Vetenskap och kunskap - grundnivå (VAL, ULV) 2017-03-15 - 2017-03-27
61913 6PE200 FFG Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 2017-04-11 - 2017-04-21
61916 6PE216 FFG Bedömning (UK) 2017-04-21 - 2017-05-03
61917 6PE216 FFG Bedömning (UK) 2017-04-21 - 2017-05-03
61514 6MN039 FFG Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 2017-04-21 - 2017-05-03
61901 6PE159 FFG Profession och vetenskap för F-3 (UK) 2017-04-21 - 2017-05-03
61903 6PE158 FFG Profession och vetenskap för åk 4-6 (UK) 2017-04-21 - 2017-05-03
61914 6PE237 FFG Bedömning för lärande i förskolan (UK) 2017-05-01 - 2017-05-11
61915 6PE215 FFG Vetenskap och kunskap (UK) 2017-05-08 - 2017-05-18
61918 6PE215 FFG Vetenskap och kunskap (UK) 2017-05-08 - 2017-05-18
PE235 6PE235 FFG Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) 2017-05-29 - 2017-05-08
96170 6NO010 FFG Utomhuspedagogik - Sommar 2017-05-29 - 2017-06-06


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion