Till umu.se

Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Argårds, Susann

Intensivundervisning i matematik och dess förutsättningar: Lärare och elevers tankar under och efter avslutad intensivundervisning

2017

Hämta

Dageryd, Marcus

Den osynliga läraren: En studie i värdegrundsarbetet i läromedel för filosofiundervisningen i gymnasieskolan

2017

-

Abramsson, Andreas
Karlsson, David

Pojkar som skriver: En kvalitativ studie om vad som utmärker mer avancerade skrivare

2017

Hämta

Norlund, Farida
Stenberg, Marie

Varierade arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisningen

2017

Hämta

Lindahl, Joakim
Granqvist, Simon

Läxor i matematikundervisningen för motivation och progression: En kvalitativ studie om läxans roll och hur de följs upp av lärare på mellanstadiet

2017

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion