Till umu.se

Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Vikström, Julia
Kanwar, Jenny

Arbetsro i matematikklassrummet: Metoder som lärare använder för att påverka arbetsron

2017

Hämta

Harström, Hanna

Elever i matematiksvårigheter

2017

Hämta

Edlund, Viktoria
Blomberg, Ida

Formativ bedömning i matematiki årskurs 4-6: En studie om matematiklärares användning av formativbedömning

2017

Hämta

Nordlund, Pernilla

Att förstå biologins betydelse för samhället: En lärares arbete med samhällsfrågor i biologiklassrummet

2017

Hämta

Helmerius, Markus

Att räkna på rätt sätt: En studie om lärares erfarenheter av att arbeta med standardalgoritm och skriftlighuvudräkning i årskurserna 4-6

2017

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion