Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lind, Sofia

"Klar, vad ska jag göra nu?": Konsten att utmana och behålla motivationen hos högpresterande elever

2018

-

Hatchett, Fanny

Att välja läromedel i engelska: En studie om ramfaktorer

2018

Hämta

Häreskog, Sebastian
Lundahl, Jesper

Lärares kunskaper om digitala verktyg i matematikundervisningen

2018

Hämta

Hedlund, Maja
Kroner, Hannah

Genusperspektiv i val av högläsningsböcker: En studie om lärares genusmedvetenhet inom skönlitteratur

2018

Hämta

Eriksson, Johanna

Hur tillämpas och synligörs lässtrategier i undervisningen?: En kvalitativ undersökning i årskurs 1

2018

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion