Till umu.se

Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jensen, Ninnie

Hur kemiläromedel på gymnasiet framställs ur ett genusperspektiv

2017

Hämta

Persson, Linn

”Trans omnämndes tillsammans med bland annat pedofili…”: I vilken utsträckning uppger unga hbtq-personer att sex- och samlevnadsundervisningen inkluderar ett hbtq-perspektiv?

2017

Hämta

Gilthorpe, Åsa

Undervisning i NO för elever med läs- och skrivsvårigheter: Hur några lärare beskriver vilka extra anpassningar som fungerar och för eleverna framåt

2017

-

Argårds, Susann

Intensivundervisning i matematik och dess förutsättningar: Lärare och elevers tankar under och efter avslutad intensivundervisning

2017

Hämta

Dageryd, Marcus

Den osynliga läraren: En studie i värdegrundsarbetet i läromedel för filosofiundervisningen i gymnasieskolan

2017

-


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion