Till umu.se

Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hörnblad, Emma

Laborationer för integration och naturvetenskapligt lärande?: Aspekter på ett laborativt möte

2017

Hämta

Kunz, Sabine

Quality assessment and epistemic beliefs: If you tell me what you believe in, can I tell you what you’ll get?

2017

Hämta

Hamberg, Lennart

Fysikundervisning med gruppdiskussioner om kontextrika problem

2017

Hämta

Grundahl, Erika

Bilder i läromedel, information eller dekoration?: En läromedelsanalys utifrån ett multimodalt perspektiv med inriktning på läsförståelse.

2017

Hämta

Terneborg, Linda

Akademiskt välbefinnande och psykologi som kunskapsämne: En kvantitativ studie bland elever som läser psykologi på gymnasienivå

2017

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion