Till umu.se

Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Johansson, Linn

Gymnasielärares mål med laborationer i naturkunskap.

2018

Hämta

Fahlén, Sara

Varför tappar barn och ungdomar intresset för naturvetenskap?

2018

Hämta

Thalén, Jonatan

Fläska på eller skära ned?: - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

2018

Hämta

Johansson, Elin

Ord och mummelmummel: Hur gymnasieelever tolkar och använder sig av kunskapskraven i kursen Svenska 3

2018

Hämta

Lundgren, Victor
Karlsson, Johan

Laborativ matematikundervisning: En studie om lärares perspektiv på undervisning med laborativa material i årskurs 1–6.

2018

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion