Till umu.se

Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lundkvist, Maria

Att reglera sitt lärande kan väl alla?: En aktionsstudie med en elev i matematiksvårigheter på en vuxenutbildning

2016

Hämta

Dietmann, Katarina

Matematik i förskoleklass – hur gör vi?: En fallstudie

2016

Hämta

Ödman, Pella

Fingerfemman: Vilken eventuell nytta har elever och lärare av att problemlösningsprocessen delas upp i tydliga steg?

2016

Hämta

Berglund, Jessica

SUM-elevers motivation för matematik: En aktionsstudie om effekter av laborativ matematik

2016

Hämta

Elmgren, Konrad

Dynamiskt mindset: En interventionsstudie med gymnasieelever i matematik

2016

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson
2014-02-20

Utskriftsversion