Till umu.se

Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Viklund, Linda

Elevers inställning till lärande imatematik på gymnasiet: Skillnader och likheter mellan högpresterande elever ochelever i behov av stöd.

2016

Hämta

Lindström, Anna

Utländska lärares upplevelser och erfarenheter av matematikundervisning: Fokus på SUM-elever med flerkulturell identitet

2016

-

Wallvik, Annelie

Om jag inte förstår matematik, vilka möjligheter finns då?: Kommunens organisation för att hjälpa elever i matematiksvårigheter

2016

Hämta

Roos, Maria

Tidiga insatser imatematikundervisningen med fokus på taluppfattning

2016

Hämta

Lundkvist, Maria

Att reglera sitt lärande kan väl alla?: En aktionsstudie med en elev i matematiksvårigheter på en vuxenutbildning

2016

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion