Till umu.se

Examensarbeten vid NMD

Nedan finns en lista på publicerade examensarbeten utförda vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Äldre arbeten som inte publicerats, finns arkiverade lokalt på NMD

Studentpublikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forss, Viktor

Lärandeteorier i undervisning och examination: En studie av samhällskunskapslärares kunskapssyn i gymnasieskolan

2017

Hämta

Levander, Linda

Genrepedagogik: Det kollegiala samarbetet och metodens gynnsamhet för alla elever

2017

Hämta

Dahlin, Johanna
Jacobsson, Johanna

Tyst i klassen?: En flermetods-studie om lärares användning av tystnad i matematikklassrummet

2017

Hämta

Lindahl, Joakim
Granqvist, Simon

Läxor i matematikundervisningen förmotivation och progression: En kvalitativ studie om läxans roll och hur de följs upp av lärare på mellanstadiet

2017

Hämta

Helmerius, Markus

Att räkna på rätt sätt: En studie om lärares erfarenheter av att arbeta med standardalgoritm och skriftlig huvudräkning i årskurserna 4-6

2017

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion