Q & A

Boende Frågor omkring ditt boende kan du få svar på genom att besöka länken Bostäder i Umeå eller Universitetets information om bostäder.En lista med privatrum för de som studerar på distans hittar du här!
Distansstudier Vi har sammanställt en FaQ som vänder sig till dig som funderar på att studera på distansstudent. Du hittar den här.
E-post
Du som är nyantagen student kommer att få en e-post adress hemskickad som slutar på "@student.umu.se" Du behöver denna e-postadress för att kunna surfa på universitetets datorer, nyttja det trådlösa nätet, för att komma åt universitetsbibliotekets databaser, för att kunna plocka ut viktiga blanketter på nätet och utdrag på dina studiemeriter. Dessutom underlättar det för dina lärare att komma i kontakt med dig. Vid funderingar om din e-postadress kontakta UMDAC.
Funktionshinder Har du ett funktionshinder och har behov av insatser som kompenserar för ditt funktionshinder under studietiden och vid examination, ska du kontakta studentcentrum.
Fusk & Plagiat Plagiering på universitetsnivå innebär att du använder dig av andra personers texter/arbeten och försöker få dem att framstå som dina egna. Mer information kring vad som gäller avseende fusk & plagiat finns att läsa här.
Studentkårer Studentkårerna är en del av studentlivet vid Umeå universitet. Här engagerar sig många studenter för att du som studerar ska få bra studier, arbestmiljö och en rolig fritid. Studentkårerna vid Umeå universitet har fått i uppdrag av universitet att arbeta med utbildningsbevakning och och frågor kring studenters arbetsmiljö. Det är även studentkårerna som utser studentrepresentanter till beslutande och beredande organ på olika nivåer på universitet. Mer information om studentkårerna vid universitet finns att läsa här.
Portalen Portalen är en så kallad personlig portal som är tillgänglig för samtliga studenter vid universitetet. Informationen i portalen är uppdelad på flikar och beroende på vem du är varierar innehållet i flikarna. Du loggar enkelt in med ditt centrala användarnamn (CAS)
Rättigheter och skyldigheter Här hittar du länkar till lagar, förordningar och riktlinjer för högskolestudier i Sverige samt det som gäller specifikt för Umeå universitet grupperade ämnesvis.
Språkverkstan - för dig som är ovan skribent eller för dig som har dyslexi - läs mer här!
Studentcentrum Studentcentrum tillhandahåller studievägledning och studierelaterat stöd till studenter samt samordnar pedagogiskt stöd till studenter med funktionshinder, sköter antagning av studenter till utbildningar. Det är även till studentcentrum som man ansöker om tillgodoräknanden eller examensbevis. Kontakt med Studentcentrum får man genom Infocenter i universumhuset.
Studenthälsan Har du frågor som rör din psykiska och fysiska hälsa och/eller din sociala situation kan du ta kontakt med studenthälsan.
Studiemedel När det gäller studiemedel bör du ansöka om det så snart som möjligt. Mer information om hur detta går till hittar du på CSN:s hemsida.


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion