För våra studenter

Schema NMD-kurs

Från VT15 kommer samtliga kursers scheman presenteras i Time Edit - där kan du som student välja fram enskilda - eller flera -scheman efter kurs- eller anmälningskod.

Time Edit

Lärarhögskolans studentinformation


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion