Helena Näs

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Roller:

Prefekt

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16

Tel:

+46 90 786 95 58

E-postadress:

helena.nas@umu.seE-post 1

helena.nas@matnv.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.nmd.umu.se/om-institutionen/personal/helena-nas/ Webbsida

Helena Näs

Min grundutbildning är ämneslärarexamen i biologi, kemi och matematik 1990. Arbetade sedan i 10 år på högstadiet, gymnasiet och komvux.

Mellan 2000-2003 arbetade jag på NMD som undervisande adjunkt och 2003-2010 som doktorand och adjunkt. Jag disputerade våren 2010 med avhandlingen, “Teaching Photosynthesis in a Compulsory School Context - Students Reasoning, Understanding and Interactions”.

Från 2011 och fyra år framåt har jag ett lektorat som består av 48 % undervisning och 52 % forskning. Min forskningsinriktning är naturvetenskap i förskola och i de tidiga skolåren och fokus ligger på lärares och lärarstudenters undervisning i naturvetenskap.


Sidansvarig: Lars Knutsson

Utskriftsversion