Christina Ottander

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor

personbild

Verksam vid:

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16

Tel:

+46 90 786 71 24

E-postadress:

christina.ottander@umu.seE-post 2

christina.ottander@matnv.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.nmd.umu.se/om-institutionen/personal/christina-ottander/ Webbsida

Christina Ottander

Min forskning handlar om att öka kunskaperna om vad som är viktigt för att utveckla undervisningen i naturvetenskap. Forskningsgruppen SISC arbetar med hur olika elever utvecklar kunskaper i, intresse för och tilltro till sin förmåga i natur- vetenskap när de arbetar med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. I ett samarbete med Bodil Sundberg, Örebro universitet pågår en longitudinell studie av hur blivande förskollärares utvecklar attityder till undervisning och lärande i naturvetenskap. Hur utvecklas de hos studenter som har ett år ”Natur och skapande”. Hur utbilda förskollärare med positiv attityd till nv, Hur utveckla kunskaper så de vågar/kan /vill arbeta undersökningsbaserat i naturvetenskap med små barn.

Jag har arbetat med provbank i biologi för gymnasieskolan samt genomfört ett projekt om bedömning av laborativt arbete i gymnasieskolans biologiundervisning där vistuderat hur yrkesverksamma lärares erfarenhet och kunskapssyn påverkar deras undervisning med laborativa inslag och hur elever arbetar och diskuterar vid laborationer och undersökande arbete. I mitt arbeta ingår även handledning av doktorander som studerar utomhus- undervisning i skolskog (Birgitta Wilhemsson), respektive utomhus- undervisningens betydelse för utbildning i hållbar utveckling (Annika Manni). Jag medverkar i samarbetet med Umeå kommun kring utvecklingen av lär- och forskningscentrum där kommundoktorander är antagna och arbete pågår för att göra forskningsresultat tillgängliga för lärare och lärarutbildare. Inom det arbetet handleder jag en doktorand som studerar ämnesintegrerad undervisning i naturvetenskap (Helena Persson). Jag ansvarar också för ett regionalt lärarnätverk för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik i grundskolans senare år. Jag sitter i styrelsen för Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, FontD. Jag medverkar också i ett EU-projekt kring kursmaterial för lärarfortbildning som omfattar både samarbete med näringslivet och så kallad Inquiry Based Science Education (IBSE) – dvs ett undersökningsbaserat lärande i naturvetenskap.

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Ottander, Christina

Broar för naturvetenskap - från förskola till grundskola

2017-11-23

Ottander, Christina

Lärarkunskap för scientific literacy – utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI).

2017-11-08

Ottander, Christina

Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap

2014-10-02

Ottander, Christina

ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

2014-10-02

Ottander, Christina

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

2014-10-01


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion