Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Ottander, Christina

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

2014-10-01

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ottander, Katarina
Christenson, Nina

Naturvetenskapens roller i SNI

2016

-

Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Planera för undervisning genom SNI

2016

-

Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI

2016

-

Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Undervisning utifrån samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

2016

-

Ottander, Katarina

From 'what' to 'how': researching students' meaning-making in sustainablity dilemmas

2016

-

Ottander, Katarina
Ottander, Christina

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll - en tillbakablick

2016

-

Popov, Oleg
Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Focus of socio-scientific issues in science teachers’ professional competence development in Sweden

2016

-

Christenson, Nina
Ottander, Katarina

En elevs skriftliga redovisning

2016

-

Ottander, Katarina
Christenson, Nina

Exempel på elevdiskussion

2016

-

Christenson, Nina
Ottander, Katarina

Redovisning och bedömning

2016

-


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion