Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Jonsson, Bert

Den lärande hjärnan

2014-12-19

Vestergren, Peter

Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.

2014-12-08

Österholm, Magnus

Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)

2014-04-23

Lithner, Johan

Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang

2012-01-19

Lithner, Johan

Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt

2010-11-15

Lithner, Johan

Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer

2008-12-05

Bergqvist, Tomas

PIS - Podsändningar i skolan

2007-05-25

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jonsson, Bert
Kulaksiz, Yagmur C.
Lithner, Johan

Creative and algorithmic mathematical reasoning: effects of transfer-appropriate processing and effortful struggle
International journal of mathematical education in science and technology, 47(8): 1206-1225

2016

-

Boesen, Jesper
Lithner, Johan
Palm, Torulf

Assessing mathematical competencies: an analysis of Swedish national mathematics tests
Scandinavian Journal of Educational Research

2016

-

Bergqvist, Tomas
Lithner, Johan

Why is learning via creative reasoning effective?
<em>Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education</em>

2016

-

Lithner, Johan

Learning mathematics by imitative and creative reasoning: plenary lecture
Proceedings of the 39th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: 35-50

2015

-

Karlsson Wirebring, Linnea
Lithner, Johan
Jonsson, Bert; et al.

Learning mathematics without a suggested solution method: durable effects on performance and brain activity
Trends in Neuroscience and Education, 4(1-2): 6-14

2015

-

Sidenvall, Johan
Lithner, Johan
Jader, Jonas

Students' reasoning in mathematics textbook task-solving
International journal of mathematical education in science and technology, 46(4): 533-552

2015

-

Lithner, Johan

Learning mathematics by imitative or creative reasoning

2015

-

Norqvist, Mathias
Lithner, Johan
Jonsson, Bert; et al.

Creative Reasoning More Beneficial For Cognitively Weaker Students
Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education: 502-503

2015

-

Boesen, Jesper
Helenius, Ola
Bergqvist, Ewa; et al.

Developing mathematical competence: from the intended to the enacted curriculum
Journal of Mathematical Behavior, 33: 72-87

2014

-

Jonsson, Bert
Norqvist, Mathias
Liljekvist, Yvonne; et al.

Learning mathematics through algorithmic and creative reasoning
Journal of Mathematical Behavior

2014

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion