Till umu.se

Forskningsprojekt

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Lithner, Johan

Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer

2008-12-05

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Boesen, Jesper
Helenius, Ola
Bergqvist, Ewa; et al.

Developing mathematical competence: from the intended to the enacted curriculum
Journal of Mathematical Behavior, 33: 72-87

2014

-

Palmberg, Björn

The influence of national curricula and national assessments on teachers’ beliefs about the goals of school mathematics

2014

Hämta

Lithner, Johan
Bergqvist, Ewa
Bergqvist, Tomas; et al.

Mathematical competencies: A research framework
Mathematics and mathematics education: 157-167

2010

-

Bergqvist, Ewa
Bergqvist, Tomas
Boesen, Jesper; et al.

Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet: gymnasiet hösten 2009

2010

-

Bergqvist, Ewa
Bergqvist, Tomas
Boesen, Jesper; et al.

Matematikutbildningens mål och undervisningens ändamålsenlighet: grundskolan våren 2009

2009

-


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion