Till umu.se

Forskare och lärarutbildare i Matematikdidaktik och Specialpedagogik. Fokuserar bedömning, likvärdighet, flerspråkighet och sociopolitiska aspekter.

Lars Knutsson, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Prefekt Helena Näs
Biträdande prefekt Madelen Bodin
Administratör Carl Larsson
Lars Knutsson
IT-ansvarig Lars Knutsson
Katalogansvarig Carl Larsson
Lars Knutsson
Webbansvarig Carl Larsson
Lars Knutsson
Arbetsmiljöombud Krister Ödmark
Företrädare för lika villkor Gunnar Sjöberg
Maria Berge

Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik