Forskare och lärarutbildare i Matematikdidaktik och Specialpedagogik. Fokuserar bedömning, likvärdighet, flerspråkighet och sociopolitiska aspekter.

Lars Knutsson, administratör, institution

Webbansvarig IT-ansvarig Administratör Katalogansvarig

Prefekt Helena Näs
Biträdande prefekt Madelen Bodin
Administratör Lars Knutsson
IT-ansvarig Lars Knutsson
Katalogansvarig Lars Knutsson
Webbansvarig Lars Knutsson
Arbetsmiljöombud Krister Ödmark
Företrädare för lika villkor Gunnar Sjöberg
Maria Berge

Sidansvarig: Lars Knutsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik