Till umu.se
Prefekt Helena Näs
Biträdande prefekt Madelen Bodin
Studierektor Brittmari Bohm
Administratör Carl Larsson
Katalogansvarig Carl Larsson
Webbansvarig Carl Larsson
Arbetsmiljöombud Krister Ödmark
Företrädare för lika villkor Gunnar Sjöberg
Maria Berge

Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik