Forskare och lärarutbildare i Matematikdidaktik och Specialpedagogik. Fokuserar bedömning, likvärdighet, flerspråkighet och sociopolitiska aspekter.

Helena Westman, administratör, institution

Administratör Katalogansvarig IT-ansvarig Webbansvarig

Prefekt Helena Näs
Biträdande prefekt Madelen Bodin
Administratör Helena Westman
IT-ansvarig Helena Westman
Katalogansvarig Helena Westman
Lars Knutsson
Webbansvarig Helena Westman
Arbetsmiljöombud Krister Ödmark
Företrädare för lika villkor Gunnar Sjöberg
Maria Berge

Sidansvarig: Lars Knutsson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik