Kontaktpersoner vid NMD

Funktion: Namn: E-post: Tel.:
Prefekt Helena Näs helena.nas@umu.se 090-786 95 58
Biträdande prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning Madelen Bodin madelen.bodin@umu.se 090-786 96 18
Studierektor med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå Jonas Wikström jonas.wikstrom@umu.se 090-786 73 25
Ekonomi- och personaladministratör Glenn Sundqvist glenn.sundqvist@umu.se 090-786 71 25
Insitutionsadministratör Lars Knutsson lars.knutsson@umu.se 090-786 54 44
Arbetsmiljöombud Krister Ödmark krister.odmark@umu.se 090-786 71 23
Företrädare för lika villkor Gunnar Sjöberg gunnar.sjoberg@umu.se 090-786 70 44
Företrädare för lika villkor Maria Berge maria.berge@umu.se 090-786 59 85


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion