Till umu.se

Kalendarium

Januari 2018

22 januari kl 15.00–19.00

UHR: Skrivarstuga inför ansökan om EU-praktik

Seminarium Europeiska kommissionen och övriga EU-institutioner erbjuder praktik i fem månader med stipendium på ca 1000 € i månaden. För att kunna söka krävs en kandidatexamen, att du inte tidigare gjort praktik i en EU-institution samt mycket goda kunskaper i engelska eller franska.

30 januari kl 09.00–15.30

Validering av reell kompetens – individuella bedömningar

Seminarium Validering eller bedömning av tidigare utbildning, icke-formella och informella meriter kan vara en utmaning både för den sökande och för den som validerar. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med individuella bedömningar för behörighet och/eller tillgodoräknande.


Februari 2018

1 februari kl 13.15–15.00

VR Kick-off – 2018 Utbildningsvetenskap

Övrigt Lärarhögskolan och Grants Office inbjuder till en informationsträff om vad man bör tänka på när man skriver en ansökan till VR


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion