Anette Bagger

.........................................................................

Jag är utbildad ma/ no lärare i skolåren f-6, därefter är jag fortbildad till specialpedagog. Jag har arbetat som specialpedagog på kommunal nivå och som synråd-givare på nationell nivå.

Syftet med min forskning är att fokusera på imple-menteringen och genomförandet av nationella prov i matematik, i klass tre. Frågor som ställs är: Hur påverkas elever av testerna. Hur använder lärarna situationerna och hur ses resultatet som ett verktyg i den dagliga praktiken. Hur uppfattar och upplever eleverna situationer av testning och utvärdering. Ett särskilt intresse riktas mot elever i behov av särskilt stöd. Studien karaktäriseras av att beakta möten på olika nivåer och områden inom skolsystemet. Mellan aktörer och omständigheter i teorin, praktiken, politiken och forskningen.

Andra områden som intresserar mig är: Att beforska och stödja utvärderandet och utvecklandet av lärmiljöer, barns rättigheter, specialpedagogik och specialundervisning, synskadade elevers behov och förutsättningar

...........................................................................................

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bagger, Anette
Björklund Boistrup, Lisa
Norén, Eva

The governing of three researchers' technologies of the self
The Montana Mathematics Enthusiast, 15(1-2): 278-302

2018

Hämta

Bagger, Anette

It is only a test:  social aspectsof displaying knowledge in mathematics for second language learners
<em>Proceedings of the Tenth Congress of the European</em><em>Society for Research in Mathematics Education (CERME10, February 1-5, 2017)</em>. Dublin, Ireland:DCU Institute of Education and ERME.: 1433-1440

2017

-

Bagger, Anette

Den flerspråkiga elevens nationella provdeltagande i matematik: diskursiva förutsättningar
Utbildning och Demokrati, 26(2): 95-111

2017

Hämta

Bagger, Anette

Quality and equity in the era of national testing: the case of Sweden

2017

-

Bagger, Anette

The discourse regarding the multilingual student in need of support in test- instructions
ICT in mathematics education: 151-

2017

-

Bagger, Anette

Pressure at stake: Swedish third graders' talk about national tests in mathematics
Nordisk matematikkdidaktikk, 21(1): 47-69

2016

-

Silfver, Eva
Sjöberg, Gunnar
Bagger, Anette

An 'appropriate' test taker: the everyday classroom during the national testing period in school year three in Sweden
Ethnography and Education, 11(3): 237-252

2016

-

Bagger, Anette

Student Equity vs Test Equality?: support during third graders' national tests in mathematics in Sweden
Cursiv [publisher

2016

-

Bagger, Anette

Möjligheter till stöd och tillgång till lärande i matematik

2015

-

Sjöberg, Gunnar
Silfver, Eva
Bagger, Anette

Disciplined by tests
Nordisk matematikkdidaktikk, 20(1): 55-75

2015

-


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion