Våra forskarstuderande

Pågående projekt (slutmål inom parentes) vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik:

Sofie Areljung, Pedagogiskt arbete (Dr).
Naturvetenskap och genus i förskolan.

Sara Cavka, Pedagogiskt arbete (Dr).
Formativ bedömning inom matematikdidkatik. UFM

Anders Hofverberg, Pedagogiskt arbete (Dr).
Elevers motivation i kemiklassrummet

Maria Lindfors, Pedagogiskt arbete (Dr).
Elevers kunskapssyn i naturvetenskap.

Frithjof Theens, Pedagogiskt arbete (Dr).

Johan Sidenvall, Ämnesdidaktik matematik (Dr).
 

Helena Vennberg, Pedagogiskt arbete (Dr).
Matematik i förskoleklass. UFM

Peter Vinnervik, Pedagogiskt arbete (Dr).
Programmering i skolan

Markus Stoor, Pedagogiskt arbete (Dr)
Teknikämnet i skolan.

Sharmin Ahmed, Pedagogiskt arbete (Dr)

......................................................................

Slutförda projekt vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Erika Boström, Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik (Dr). Formativ bedömning i matamatik. UFM

Charlotta Vingsle, Pedagogiskt arbete (Dr).
Formativ bedömning i matematik. UFM

Alzira Manuel, Pedagogiskt arbete (Dr).
Non-formal education towards learners’ empowerment in peripheral Maputo: lessons from practices.

Jan Olsson, Pedagogiskt arbete (Dr).
Datorstöd för kreativa matematiska resonemang. UFM

Jenny Sullivan-Hellgren, Pedagogiskt arbete (Dr). Motivation att lära naturvetenskap – en studie av interaktioner mellan person och situation.

Anette Bagger, Ämnesdidaktik med inriktning mot matematik (Dr). Vad gör testandet med elever - en studie kring nationella prov i matematik. UFM

Katarina Ottander, Ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap (Dr). Hållbar utveckling och naturkunskapande; gymnasieelevers gruppdiskussioner i hållbarhetsfrågor inom naturkunskapsundervisning.

Annika Manni, Pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskap (Dr). Yngre elevers tankar och erfarenheter av Lärande för hållbar utveckling.

Maria Kenneman, Pedagogiskt arbete (Dr).
Matamatik och språk. UFM

Catarina Andersson, Pedagogiskt arbete (Dr).
Formativ bedömning i matamatik. UFM

Karolina Broman, Ämnesdidaktik med inriktning mot kemi (Dr). Kontextbaserad kemi i gymnasieskolan.

Per Högström, Naturvetenskapens didaktik (FoNTD).  Lärares mål med laborativt arbete.

Maria Hedlin, pedagogiskt arbete.

Lili-Ann Kling Sackerud, pedagogiskt arbete.

Marta Mendonca, Pedagogiskt arbete
Teaching and learning in Mozambican higher education.

Anna Wernberg, pedagogiskt arbete.

Helena Näs, Biologididaktik (Dr.). Fotosyntes och lärande i grundskolan.

Charlotta Edström, pedagogiskt arbete (Dr.).

Vid samarbetsinstitutioner:
Karin Due, Fysikdidaktik. Institutionen för fysik och Genusforskarskolan. Lärande i fysik i gymnasieelevers gruppdiskussioner och hur det kan relateras till föreställningar om fysikämnet, socialt samspel i gruppen och konstruktioner av genus.

Anna Lind Pantzare, Forskarskolan i Pedagogisk bedömning. Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar. Provbanker och hur de kan användas för att underlätta och förbättra lärarnas bedömning av elevernas kunskaper.

Jan-Erik Moström, datavetenskaplig didaktik. Institutionen för datavetenskap.
Marie Nordström. datavetenskaplig didaktik. Institutionen för datavetenskap.

Lise-Lotte Österlund, Kemididaktik (FoNTD). Institutionen för kemi. Hur elever resonerar om redoxreaktioner i gymnasieskolan.

......................................................................


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion

Tavla med periodiska systemet, fokus på Au Guld

Bild: Johan Gunséus

Kontaktinformation

Lars Knutsson
NMD
901 87 Umeå 

Besöksadress
Naturvetarhuset, flygel A, plan 5

Tel:  46 90-786 54 44

Kontaktformulär