Gunnar Sjöberg

.........................................................................

Jag delar för närvarande min arbetstid mellan Umeå universitet och Umeå kommun. På universitetet jobbar jag huvudsakligen med ett VR-finansierat forskningsprojekt där jag tillsammans med universitetslektor Eva Silfver och doktoranden Anette Bagger följer implementeringen av de nationella proven i matematik i åk 3. Min undervisning på institutionen är huvudsakligen förlag till speciallärarutbildningen.

Även i Umeå kommun är jag huvudsakligen sysselsatt med forskning och där arbetar jag med ett projekt (UmeMatte.nu) finansierat av Specialpedagogfiska skolmyndigheten. Syftet med det projektet är primärt att arbetat fram en forsknings- baserad modell för hur man skall stötta elever som har problem med matematikämnet. Undervisning ingår också i mina kommunala arbetsuppgifter och då arbetar jag som matematiklärare i en nia på Grubbeskolan i Umeå.

Min forskning är i första hand inriktad mot elever med särskilda undervisningsbehov i matematik (SUM-elever), alltså inom området specialpedagogik och matematik. Men genom min kombinerade tjänst på Umeå universitet och Umeå kommun är jag också intresserad av att finna vägar att öka kunskaps- utbytet mellan dessa två institutioner.

Avhandlingen Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? kan laddas ned från följande adress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-777

..........................................................................................

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Oleg, Popov
Sjöberg, Gunnar

Gör forskningen mer tillgänglig för lärarna
Pedagogiska Magasinet

2017

-

Silfver, Eva
Sjöberg, Gunnar
Bagger, Anette

An 'appropriate' test taker: the everyday classroom during the national testing period in school year three in Sweden
Ethnography and Education, 11(3): 237-252

2016

-

Sjöberg, Gunnar
Albertsson, Ulf
Lindholm, Katarina

Så vände vi trenden - intensivmatematik i Umeå
Nämnaren

2016

-

Sjöberg, Gunnar
Silfver, Eva
Bagger, Anette

Disciplined by tests
Nordisk matematikkdidaktikk, 20(1): 55-75

2015

-

Nyroos, Mikaela
Korhonen, Johan
Peng, Aihui; et al.

Cultural and Gender Differences in Experiences and Expression of Test Anxiety Among Chinese, Finnish, and Swedish Grade 3 Pupils
International Journal of School & Educational Psychology, 3(1): 37-48

2015

-

Sjöberg, Gunnar
Silfver, Eva

Proven kan sänka elevers självbild
Pedagogiska Magasinet

2014

-

Sjöberg, Gunnar

Alla dessa IG: kan dyskalkyli vara förklaringen?

2014

-

Silfver, Eva
Sjöberg, Gunnar
Bagger, Anette

Changing Our Methods and Disrupting the Power Dynamics: National Tests in Third-Grade Classrooms
International Journal of Qualitative Methods, 12: 39-51

2013

-

Nyroos, Mikaela
Bagger, Anette
Silfver, Eva; et al.

Exploring the presence of test anxiety and its relation to mathematical achievement in a sample of grade 3
Skrifter från Svensk matematikdidaktisk forskning, MADIF

2012

-

Sjöberg, Gunnar
Bergström, Mike
Nyberg, Cicki

Forskningsbaserad matematikundervisning: möjligt i teorin, men går det i praktiken?
Nämnaren

2011

-


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion