Forskningsprojekt inom UmSER

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Vinnervik, Peter

Programmering i svenska grundskolans läroplan

2018-06-13

Bergqvist, Ewa

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

2018-02-26

Ottander, Christina

Broar för naturvetenskap - från förskola till grundskola

2017-11-23

Ottander, Christina

Lärarkunskap för scientific literacy – utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI).

2017-11-08

Berge, Maria

Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum

2016-06-29

Winberg, Mikael

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-11 i Sverige och Tyskland.

2015-09-25

Berge, Maria

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning

2015-02-03

Winberg, Mikael

Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.

2014-11-19

Ottander, Christina

Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap

2014-10-02

Ottander, Christina

ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

2014-10-02

Ottander, Christina

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

2014-10-01


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion