Till umu.se

Umeå Science Education Research

Inom forskningsmiljön UmSER arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap.

Forskningen syftat till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Exempel på undervisningssituationer som studerats i våra forskningsprojekt är samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, gruppdiskussioner kring kontextrika problem, problemlösning, laborationer, och datorsimuleringar. Inom UmSER finns också ett intresse för genus och flera av de aktiva forskarna har kompetens inom det genusvetenskapliga forskningsområdet.

Forskningen gäller både elever och lärare och innefattar hela vägen från förskola till universitet. Forskningen är praxisnära och har en potentiellt hög angelägenhetsgrad för lärare i skola och på universitet. 

Verksamheten inom UmSER handlar förutom arbeten i projekten även om forsknings- och litteraturseminarier. Forskningsledare är professor Christina Ottander. Till UmSER är för närvarande tre gästprofessorer knutna, Shirley Simon, University of London, Ilka Parchmann, IPN och Kate Scantlebury, University of Delaware.

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Vaino, Katrin
Vaino, Toomas
Ottander, Christina

Designing an ice cream making device: An attempt to combine science learning with engineering.

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny
Lindberg, Stina

Motivating students with authentic science experiences: Changes in motivation for school science
Research in Science & Technological Education

2017

-

Parchmann, Ilka
Blonder, Ron
Broman, Karolina

Context-based chemistry learning: The relevance of chemistry for citizenship and Responsible Research and Innovation (RRI)

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny

Using theoretical and methodological triangulation to study motivation in the science classroom

2017

-

Lindfors, Maria
Bodin, Madelen
Simon, Shirley

UNPACKING STUDENTS’ EPISTEMIC COGNITION IN A PROBLEM SOLVING ENVIRONMENT

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny

Towards a theoretical model for approaching motivation in the science classroom

2017

-

Hofverberg, Anders
Winberg, Mikael

Achievement goal factor structure among chemistry students in Grade 5 – 11: A comparison between Sweden and Germany

2017

-

Hofverberg, Anders
Winberg, Mikael
Lindfors, Maria

Relationships between achievement goals and epistemic beliefs: Developmental trends over Grades 5 - 11
Education in the Crossroads of Economy and Politics

2017

-

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha

Relevance or interest? Students’ affective responses towards contextual settings in chemistry problems

2017

-

Broman, Karolina

Collaboration between university and school – how do we make use of each other’s competencies?

2017

-


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion