Till umu.se

Umeå Science Education Research

Inom forskningsmiljön UmSER arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap.

Just nu söker vi 1-2 postdoktorer till UmSER! 

Läs mer:

https://umu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:177896/

Forskningen syftat till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Exempel på undervisningssituationer som studerats i våra forskningsprojekt är samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, gruppdiskussioner kring kontextrika problem, problemlösning, laborationer och digitala verktyg och miljöer i naturvetenskap och teknik, t ex simulering, visualisering och programmering. Inom UmSER finns också ett intresse för genus och identitet och flera av de aktiva forskarna har kompetens inom det genusvetenskapliga forskningsområdet.

Forskningen gäller både elever och lärare och innefattar hela vägen från förskola till universitet. Forskningen är praxisnära och har en potentiellt hög angelägenhetsgrad för lärare i skola och på universitet. 

Verksamheten inom UmSER handlar förutom arbeten i projekten även om forsknings- och litteraturseminarier. Forskningsledare är professor Christina Ottander. Till UmSER är för närvarande fyra gästprofessorer knutna, Shirley Simon, University of London, UK, Ilka Parchmann, IPN, Tyskland, Allison Gonsalves, McGill university, Canada och Berit Bungum, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

Alla publikationer inom UmSER

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Areljung, Sofie
Ottander, Christina
Due, Karin

"Drawing the leaves anyway": teachers embracing children's different ways of knowing in preschool science practice
Research in science education, 47(6): 1173-1192

2017

-

Lindfors, Maria
Winberg, Mikael
Bodin, Madelen

The role of students' scientific epistemic beliefs in computer-simulated problem solving
Scandinavian Journal of Educational Research

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny

Using theoretical and methodological triangulation to study motivation in the science classroom

2017

-

Broman, Karolina
Johnels, Dan

Flipping the class - University chemistry students’ experiences from a new teaching approach

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny

Towards a theoretical model for approaching motivation in the science classroom

2017

-

Hofverberg, Anders
Winberg, Mikael

Achievement goal factor structure among chemistry students in Grade 5 – 11: A comparison between Sweden and Germany

2017

-

Berge, Maria
Ingerman, Åke

Multiple theoretical lenses as an analytical strategy in researching group discussions: Research in Science & Technological Education
Recent highlights from Research in Science and Technological Education

2017

-

Berge, Maria
Johansson, Anders

Lecture jokes: a litmus test of physics discourse?

2017

-

Hofverberg, Anders
Winberg, Mikael
Lindfors, Maria

Relationships between achievement goals and epistemic beliefs: Developmental trends over Grades 5 - 11
Education in the Crossroads of Economy and Politics

2017

-

Manuel, Alzira
Van der Linden, Josje
Popov, Oleg

Educators in non-formal vocational education and training in Mozambique: a plea for recognition and professionalisation
International Journal of Lifelong Education, 36(3): 324-338

2017

-


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion