Till umu.se

Umeå Science Education Research

Inom forskningsmiljön UmSER arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap.

Forskningen syftat till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Exempel på undervisningssituationer som studerats i våra forskningsprojekt är samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, gruppdiskussioner kring kontextrika problem, problemlösning, laborationer och digitala verktyg och miljöer i naturvetenskap och teknik, t ex simulering, visualisering och programmering. Inom UmSER finns också ett intresse för genus och identitet och flera av de aktiva forskarna har kompetens inom det genusvetenskapliga forskningsområdet.

Forskningen gäller både elever och lärare och innefattar hela vägen från förskola till universitet. Forskningen är praxisnära och har en potentiellt hög angelägenhetsgrad för lärare i skola och på universitet. 

Verksamheten inom UmSER handlar förutom arbeten i projekten även om forsknings- och litteraturseminarier. Forskningsledare är professor Christina Ottander. Till UmSER är för närvarande fyra gästprofessorer knutna, Shirley Simon, University of London, UK, Ilka Parchmann, IPN, Tyskland, Allison Gonsalves, McGill university, Canada och Berit Bungum, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

Alla publikationer inom UmSER

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha
Parchmann, Ilka

Using Model-based Scaffolds to Support Students Solving Context-based Chemistry Problems
International Journal of Science Education

2018

-

Broman, Karolina
Mårell-Olsson, Eva

Virtual reality i kemiundervisningen - hur kan man arbeta med digitalisering?

2018

-

Danielsson, Anna T.
Berge, Maria
Lidar, Malena

Knowledge and power in the technology classroom: a framework for studying teachers and students in action
Cultural Studies of Science Education, 13(1): 163-184

2018

-

Popov, Oleg

Varför blir det tveeggade pedagogiska svärdet trubbigt?

2018

-

Broman, Karolina

Läsecirklar - ett sätt att arbeta med kollegialt lärande kring naturvetenskapernas didaktik

2018

-

Areljung, Sofie
Ottander, Christina
Due, Karin

"Drawing the leaves anyway": teachers embracing children's different ways of knowing in preschool science practice
Research in science education, 47(6): 1173-1192

2017

-

Lindfors, Maria
Winberg, Mikael
Bodin, Madelen

The role of students' scientific epistemic beliefs in computer-simulated problem solving
Scandinavian Journal of Educational Research

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny

Using theoretical and methodological triangulation to study motivation in the science classroom

2017

-

Broman, Karolina
Johnels, Dan

Flipping the class - University chemistry students’ experiences from a new teaching approach

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny

Towards a theoretical model for approaching motivation in the science classroom

2017

-


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion