Till umu.se

Umeå Science Education Research

Inom forskningsmiljön UmSER arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap.

Forskningen syftat till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Exempel på undervisningssituationer som studerats i våra forskningsprojekt är samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, gruppdiskussioner kring kontextrika problem, problemlösning, laborationer, och datorsimuleringar. Inom UmSER finns också ett intresse för genus och flera av de aktiva forskarna har kompetens inom det genusvetenskapliga forskningsområdet.

Forskningen gäller både elever och lärare och innefattar hela vägen från förskola till universitet. Forskningen är praxisnära och har en potentiellt hög angelägenhetsgrad för lärare i skola och på universitet. 

Verksamheten inom UmSER handlar förutom arbeten i projekten även om forsknings- och litteraturseminarier. Forskningsledare är professor Christina Ottander. Till UmSER är för närvarande tre gästprofessorer knutna, Shirley Simon, University of London, Ilka Parchmann, IPN och Kate Scantlebury, University of Delaware.

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Parchmann, Ilka
Blonder, Ron
Broman, Karolina

Context-based chemistry learning: The relevance of chemistry for citizenship and Responsible Research and Innovation (RRI)

2017

-

Areljung, Sofie

Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning

2017

Hämta

Manni, Annika
Ottander, Christina
Sporre, Karin

Young students’ aesthetic experiences and meaning making processes in an outdoor environmental school practice
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 17(2): 108-121

2017

-

Vaino, Katrin
Vaino, Toomas
Ottander, Christina

Designing an ice cream making device: An attempt to combine science learning with engineering

2017

-

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha

Relevance or interest? Students’ affective responses towards contextual settings in chemistry problems

2017

-

Broman, Karolina

Collaboration between university and school – how do we make use of each other’s competencies?

2017

-

Broman, Karolina
Johnels, Dan

To flip or not to flip – Students’ use of the learning material in a flipped university organic chemistry course

2017

-

Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Känslor, värderingar och etik i undervisning av SNI

2016

-

Bernholt, Sascha
Blankenburg, Janet
Broman, Karolina; et al.

How Do Students’ Interest and Conceptual Understanding Develop Over the Time of Their Secondary Chemistry Education? First Results From the Binational Project DoLiS

2016

-

Sullivan Hellgren, Jenny

Studying motivation in the science classroom

2016

-


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion