Till umu.se

Umeå Science Education Research

Inom forskningsmiljön UmSER arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap.

Forskningen syftat till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Exempel på undervisningssituationer som studerats i våra forskningsprojekt är samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, gruppdiskussioner kring kontextrika problem, problemlösning, laborationer, och datorsimuleringar. Inom UmSER finns också ett intresse för genus och flera av de aktiva forskarna har kompetens inom det genusvetenskapliga forskningsområdet.

Forskningen gäller både elever och lärare och innefattar hela vägen från förskola till universitet. Forskningen är praxisnära och har en potentiellt hög angelägenhetsgrad för lärare i skola och på universitet. 

Verksamheten inom UmSER handlar förutom arbeten i projekten även om forsknings- och litteraturseminarier. Forskningsledare är universitetslektor Christina Ottander. Till UmSER är för närvarande tre gästprofessorer knutna, Shirley Simon, University of London, Ilka Parchmann, IPN och Kate Scantlebury, University of Delaware.

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Manni, Annika
Ottander, Christina
Sporre, Karin

Young students’ aesthetic experiences and meaning making processes in an outdoor environmental school practice
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning

2017

-

Vaino, Katrin
Vaino, Toomas
Ottander, Christina

Designing an ice cream making device: An attempt to combine science learning with engineering

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny

Studying motivation in the science classroom

2016

-

Bernholt, Sascha
Blankenburg, Janet
Broman, Karolina; et al.

How Do Students’ Interest and Conceptual Understanding Develop Over the Time of Their Secondary Chemistry Education? First Results From the Binational Project DoLiS

2016

-

Areljung, Sofie
Ottander, Christina
Due, Karin

"Drawing the leaves anyway": teachers embracing children's different ways of knowing in preschool science practice
Research in science education

2016

-

Ottander, Christina
Ottander, Katarina

Undervisning utifrån samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

2016

-

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha
Parchmann, Ilka

Context and Topic: Which Aspects of Context-Based Chemistry Problems Do Upper Secondary Students Perceive Most Relevant and Interesting?

2016

-

Broman, Karolina

Finding and elaborating frameworks for analysing context-based chemistry problems

2016

-

Areljung, Sofie
Kelly-Ware, Janette

Navigating the risky terrain of children's working theories
Early years

2016

-

Simon, Shirley
Parchmann, Ilka
Ottander, Christina

Editorial introduction: pathways followed by doctoral students on their research journey

2016

-


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion