Umeå Science Education Research

Inom forskningsmiljön UmSER arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap.

Forskningen syftat till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Exempel på undervisningssituationer som studerats i våra forskningsprojekt är samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, gruppdiskussioner kring kontextrika problem, problemlösning, laborationer och digitala verktyg och miljöer i naturvetenskap och teknik, t ex simulering, visualisering och programmering. Inom UmSER finns också ett intresse för genus och identitet och flera av de aktiva forskarna har kompetens inom det genusvetenskapliga forskningsområdet.

Forskningen gäller både elever och lärare och innefattar hela vägen från förskola till universitet. Forskningen är praxisnära och har en potentiellt hög angelägenhetsgrad för lärare i skola och på universitet. 

Verksamheten inom UmSER handlar förutom arbeten i projekten även om forsknings- och litteraturseminarier. Forskningsledare är professor Christina Ottander. Till UmSER är för närvarande fyra gästprofessorer knutna, Shirley Simon, University of London, UK, Ilka Parchmann, IPN, Tyskland, Allison Gonsalves, McGill university, Canada och Berit Bungum, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

Alla publikationer inom UmSER

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha
Parchmann, Ilka

Using Model-based Scaffolds to Support Students Solving Context-based Chemistry Problems
International Journal of Science Education, 40(10): 1176-1197

2018

Hämta

Broman, Karolina
Mårell-Olsson, Eva

Virtual reality i kemiundervisningen: hur kan man arbeta med digitalisering?

2018

-

Popov, Oleg

STINT Teaching Sabbatical 2017: Final report

2018

-

Winberg, T. Mikael
Hofverberg, Anders
Lindfors, Maria

Relationships between epistemic beliefs and achievement goals: developmental trends over grades 5–11
European Journal of Psychology of Education

2018

Hämta

Andersson, Catarina
Palm, Torulf

Reasons for teachers' successful development of a formative assessment practice through professional development: a motivation perspective
Assessment in education

2018

-

Danielsson, Anna T.
Berge, Maria
Lidar, Malena

Knowledge and power in the technology classroom: a framework for studying teachers and students in action
Cultural Studies of Science Education, 13(1): 163-184

2018

-

Broman, Karolina
Johnels, Dan

Flipped Learning as a New Approach for University Organic Chemistry

2018

-

Areljung, Sofie

Why do teachers adopt or resist a pedagogical idea for teaching science in preschool?
International Journal of Early Years Education

2018

Hämta

Broman, Karolina
Mårell-Olsson, Eva

Digital Tools in Chemistry Education - Virtual/Augmented Reality & Gamification

2018

-

Popov, Oleg

Varför blir det tveeggade pedagogiska svärdet trubbigt?

2018

-


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion