Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

För elever som försöker förstå matematik är det viktigt att de får bra förklaringar av hur olika delar av ämnet hänger ihop. Något som kan påverka deras förståelse av sådana förklaringar, både muntliga och skriftliga, är hur olika argument förs fram.

Argumentation och logik är centrala aspekter av matematikämnet, något som är synligt både i svenska kursplaner och internationella ramverk för skolmatematik. Projektets mål är att öka förståelsen för hur explicita argument kan formuleras, men också för hur de kan stödja elevers förståelse av ett presenterat material, särskilt om man tar hänsyn till att olika elever har olika goda förkunskaper. Genom att identifiera hur och när explicita argument kan stödja elevers förståelse kan projektet bidra till att förbättra lärares dagliga undervisning, men även till att stödja läroboksförfattares arbete med att förbättra undervisningsmaterial.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar

Projektperiod

2015-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Ewa Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion