Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning

I fokus för denna studie står skapandet av ingenjören. Historiskt sett så har professionen haft nära koppling till teknologi men sedan 1990-talet har behovet av generiska kunskaper såsom t.ex. ledarskap och kommunikation vuxit sig allt starkare.

Idag arbetar studenter allt oftare i projektform i högre utbildning. Projektarbetet som studieform skiljer sig dock från den autentiska arbetssituationen för en ingenjör t.ex. genom att projektarbetet har lärandet som huvudfokus. Men vad är det studenterna lär sig genom denna arbetsform – och vad tror de att de ska lära sig? Å ena sidan står projektarbetsformen nära ingenjörens vardag – å andra sidan utmanar den föreställningar om ingenjören som experten då den suddar ut gränserna för vad som räknas som ”rätt svar” på ett problem, vilken kunskap som egentligen är viktig.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning

Projektperiod

2015-01-01 - 2017-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Maria Berge, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion