Till umu.se

Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa) tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie.

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hjärnaktivitet vid lärande med och utan förståelse. Vid en modellsituation i magnetkamera lär sig deltagarna antingen meningen hos symboler eller associationer mellan figurtyper.

Många elever förstår inte matematiken och utvecklar därmed inte sin problemlösningsförmåga. Teorier har framhållit Analytisk-Relationell kunskap som varande fundamental för högre tankeprocesser och kritisk för förståelse av matematiska begrepp. Lite är känt om vad som karaktäriserar matematiklärande med och utan förståelse i termer av hjärnaktivitet och involverade hjärnstrukturer. Denna studie använder sig av funktionell magnetresonansavbildning för att undersöka hjärnaktivitet vid lärande av relationer eller associationer, som kan kopplas till förståelse eller brist på förståelse i en lärandesituation.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Analytiska (relationella) och icke-analytiska (associativa)tankeprocesser vid matematiklärande - en funktionell hjärnavbildningsstudie (Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang).

Projektperiod

2014-01-01 - 2015-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik, Kognitionsforskning, Övrig matematik, Neurovetenskap

Forskningsledare

Peter Vestergren, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion