Till umu.se

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-11 i Sverige och Tyskland.

Skolans kemiundervisning har flera mål: utveckla kunskaper, motivation och positiva attityder till ämnet. Projektet syftar till att undersöka hur dessa ”färdigheter” hänger ihop med varandra och hur undervisningen bidrar till deras utveckling.

Internationellt så minskar elevers intresse för att lära kemi. Intresset för högre studier i kemi är dock 7 ggr. högre i Tyskland än i Sverige. Vi vill undersöka hur elevers kunskaper och motivationskarakteristika utvecklas över åk. 5-11 i Sverige och Tyskland - och om/hur dessa förändringar hänger ihop med egenskaper hos skolsystemet eller undervisningen. Relationer mellan kognition och motivation studeras genom enkäter, tester, observationer och intervjuer. Multivariata, probabilistiska och ”kvalitativa metoder ” metoder kommer att användas integrerat för att analysera samband mellan variabler.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi: en jämförelse av elevers utveckling över skolåren 5-11 i Sverige och Tyskland.

Projektperiod

2014-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Mikael Winberg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion