Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap

Projektet syftar till att studera hur förskolekulturen möter de förstärkta lärandemålen i förskolans läroplan. Projektet ska ge kunskap om hur föreställningar om förskolan, förskollärarrollen och naturvetenskap påverkar hur praktiken gestaltas

Detta projekt baseras på nya forskningsresultat som pekar på att även traditioner och attityder som verksamheten bär på spelar in och medverkar till om naturvetenskapliga aktiviteter realiseras eller inte i förskolor. Resultaten antyder att även om kompetens och positiva attityder finns, är det inte säkert att de utnyttjas. Vi utgår därför från att integrering av naturvetenskap i förskolans verksamhet måste studeras ur ett verksamhetsperspektiv där motsättningar som finns både inom verksamheten, och mellan förskolans verksamhet och andra verksamheter är av betydelse.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap

Projektperiod

2012-01-01 - 2015-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion