Till umu.se

PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap

PARRISE – Ett EU-projekt (FP7-SiS) för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap för att undersöka, diskutera och formulera ställningstaganden och handlingsalternativ (http://www.parrise.eu )

Övergripande syfte med EU-projektet PARRISE (http://www.parrise.eu ) är att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap för att undersöka, diskutera och formulera ställningstaganden och handlingsalternativ. Projektet bygger på erfarenheter från forskare/lärarutbildare från 18 institutioner i 11 länder. Projektet ska ge en forskningsbaserad vidareutveckling av undervisningsstrategier där elever lär naturvetenskap utifrån aktuella och relevanta samhällsfrågor (SSI=socio-scientific issues) och med ett systematiskt undersökande arbetssätt (inquiry-based learning, IBL).

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

PARRISE – Ett EU-projekt (FP7-SiS) för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap för att undersöka, diskutera och formulera ställningstaganden och handlingsalternativ (http://www.parrise.eu )

Projektperiod

2014-01-01 - 2017-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion