Till umu.se

Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?

Projektet undersöker hur högstadieelever förhåller sig till naturvetenskap och teknik när de befinner sig i andra miljöer än klassrummet. Tanken är att en annan lärandemiljö, i detta fall ett science center, kan öppna för nya sätt att vara och lära.

I projektet kommer forskaren att följa en klass under ett antal veckor under deras ordinarie undervisning, deras besök vid ett science center samt deras arbete i klassen efter besöket. Intervjuer både med lärare, elever och pedagoger vid centret är planerade. Analysen kommer att rikta in sig på hur lärare och elever arbetar med naturvetenskap och teknik vid centret jämfört med i klassrummet. Särskilt fokus läggs på hur lärandet hänger samman med hur en identitet som naturvetare/tekniker skapas i undervisningen och om den nya miljön möjliggör andra positioner än vad klassrummet och dess kultur erbjuder.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?

Projektperiod

2014-07-01 - 2015-12-31

Ämnesområden

Pedagogik, Ämnesdidaktik, Pedagogiskt arbete, Barn, Teknik och social förändring, Etnicitet, Genus

Forskningsledare

Eva Silfver, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion