Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)

Matematiklyftet är en fortbildning för alla lärare i Sverige som undervisar i matematik, och genomförs under treårsperioden 2013-2016. Syftet är att utveckla kvaliteten i matematikundervisningen och därmed öka elevernas måluppfyllelse.

Syftet med Matematiklyftet ska uppfyllas genom att stötta skolors utveckling av två kulturer. Dels är målet att utveckla en undervisningskultur, där fokus ligger på arbetet med elevernas lärande, och dels är målet att utveckla en fortbildningskultur, där fokus ligger på arbetet med lärarnas eget lärande. Avsikten är också att dessa kulturer ska bestå och fortsätta att utvecklas på skolorna efter genomförandet av Matematiklyftet. Utvärderingen ska undersöka i vilken utsträckning Matematiklyftet har nått målet att utveckla dessa två kulturer kring matematikundervisningen i Sverige.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)

Projektperiod

2014-01-07 - 2016-10-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik, Övrig matematik

Forskningsledare

Magnus Österholm, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion