Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk

Idag genomförs stora internationella studier där matematikkunskaper för elever från olika länder jämförs. Resultaten från dessa studier har stort genomslag och påverkar politiska beslutsfattare och det är därför viktigt att de är rättvisande.

Forskning visar att det inte är självklart att samma matematikuppgift på två olika språk mäter samma kunskaper, till exempel kan elever med olika språk men med samma matematiska förmåga ha olika stora chanser att lösa en uppgift korrekt. Ibland beror sådana skillnader på misstag när uppgifterna översätts, men orsaken kan också vara inneboende egenskaper hos de språk som uppgifterna formulerats i. Det kan till exempel handla om att vissa ord inte går att översätta ordagrant. Projektet kommer att undersöka PISA-uppgifter på tre språk för att avgöra om egenskaper hos dessa språk påverkar uppgifternas krav på läsförmåga hos lösaren.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk

Projektperiod

2014-01-01 - 2016-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Ewa Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion