ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

Målet för ESTABLISH är att sprida och utveckla ett undersökande arbetssätt i naturvetenskap för åldersgruppen 12-18 år i Europa genom att skapa autentiska lärandemiljöer i samarbete med intressenter som till exempel industri och forskning.

EU-projektet går ut på att utveckla undersökande arbetssätt samt att utnyttja omgivande samhället så att eleverna får kunskap om hur naturvetenskap och teknik används i olika yrken. I projektet har motiverande undervisningsmaterial utvecklats. Det undersökande arbetssättet handlar om allt ifrån problemformuleringar till att genomföra olika typer av undersökningar, kritiskt granska information och att arbeta med argumentation. Inom projektet har undervisningsmaterial för skolan producerats samt ett web-baserat material för lärarfortbildning inom området. http://www.establish-fp7.eu

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.

Projektperiod

2010-01-01 - 2014-04-30

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion