Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter

När elever försöker lösa en skriftlig matematikuppgift så ska inte deras läsförmåga vara en orsak till att de lyckas eller misslyckas. Samtidigt så inkluderas i matematisk förmåga också att kunna tolka en skriftlig matematisk beskrivning.

Syftet med detta projekt är att bättre förstå de komplexa relationer som finns mellan aspekter av att läsa och aspekter av att lösa matematiska uppgifter. I detta syfte ingår att försöka att skilja mellan aspekter av läsning som är irrelevanta från ett matematiskt perspektiv och aspekter av läsning som är en viktig del av matematisk förmåga. Till exempel avser vi att identifiera språkliga egenskaper hos matematikuppgifter som är speciellt viktiga när elever försöker lösa dessa uppgifter, och vi avser också att avgöra vilka av dessa egenskaper som kan sägas tillföra onödig komplexitet i uppgiften.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Ämnesdidaktik, Övrig matematik

Forskningsledare

Magnus Österholm, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion