Till umu.se

Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio

Denna longitudinella studie har högstadieelever som målgrupp. Studien fokuserar elevernas undervisning och problem lösning i matematik i den vardagliga klassrimsverksamheter.

Med fokus på högstadielever releterar denna longitudinella studie till tre aspekter. För det första organisationsstrukturen helklass- och smågruppsundervisning. För det andra undervisningskraven i bägge formerna och för det tredje elevernas arbete med problemlösning i den vardagliga klassrumsverksamheten. Denna approach ger möjlighet till förståelse och insikt i ungdomars identitetsskapande, komplexiteten i mötet hem och skola samt anspråken på undervisning och lärande i matematik. Studien utgår från ett analytisk angreppssätt med avseende på narrativa, kritiska och kulturella perspektiv.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio

Projektperiod

2010-08-25 - 2012-06-15

Ämnesområden

Övrig matematik

Forskningsledare

Sharada Gade, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion