Till umu.se

Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex

Detta är ett uppföljande project till "Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum i årskurs fyra" i denna databas. Projektet avser att undersöka hur elever formulerar och löser matematiska problem.

Trots byte av lärare har denna longitudinella studie, där elevgrupper formulerar matematiska problem samt löser problem i små grupper, kunnat fortsätta. Detta vardagliga klassrumsarbete med problemformulering och problemlösning i grupp har ett analytisk fokus som även inrymmer klassrumssamtal, pedagogik och elevernas identitetsskapande.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Problem-posing and problem-solving at grades five and six

Projektperiod

2010-08-25 - 2012-06-15

Ämnesområden

Övrig matematik

Forskningsledare

Sharada Gade, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion