Broar för naturvetenskap - från förskola till grundskola

Målet med projektet är att bidra med generell kunskap om verksamhetsutveckling i pedagogiska miljöer samt specifik kunskap om hur barn/elever kan erbjudas ämnesmässig kontinuitet i samband med övergångar mellan förskola, förskoleklass samt åk 1-3.

Projektet bygger på praktiknära forskningsmetoder utifrån tredje generationens verksamhetsteori och teorin om expansivt lärande (Engeström 2001; Engeström & Sannino 2010) samt formativa interventioner (Engeström 2011; Penuel 2014). Tre problembilder står i fokus: 1) ny forskning visar att barns ämnesrelaterade lärande inte tas tillvara i uppföljande skolformer, 2) förskola och skola saknar idag pedagogiska mötesplatser för att möjliggöra en mjuk övergång mellan respektive undervisningskultur, 3) lärare och skolledare upplever att didaktisk forskning inte producerar kunskap som är användbar för verksamheten

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Broar för naturvetenskap: kontinuitet i övergångar mellan förskola, förskoleklass och årskurs 1-3.

Projektperiod

2017-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion