Lärarkunskap för scientific literacy – utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI).

Forskningsprojektet är praktiknära och handlar om lärares kollegiala lärande, utveckling av undervisning i naturvetenskap samt den ämnesdidaktiska lärarkunskap som stödjer elevers utveckling av scientific literacy.

Genom undervisning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) kan elevers intresse samt kunskaper i och om naturvetenskap utvecklas, samtidigt som de utvecklar förmågor som gör det möjligt att ta ställning och agera i vår komplexa vardag, dvs utvecklar scientific literacy. Forskningen syftar till att tillföra ny kunskap kring vilken lärarkunskap erfarna lärare utvecklar i kollegial kompetensutveckling, för att stödja elever i dessa undervisningsstrategier, samt kunskap om hur denna process går till.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Lärarkunskap för scientific literacy – utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI).

Projektperiod

2017-01-01 - 2021-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Christina Ottander, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion