Elevers tidsanvändning under matematiklektioner

Detta projekt har som övergripande syfte att bidra med mer kunskap om hur elever disponerar tiden under matematiklektioner. Resultatet kommer också att relateras till de i skolan nu aktuella teorierna om Mindset (Dweck) och om Grit (Duckworth).

Projektet inleds med en kartläggande forskningsstudie kopplad till elevers och lärares tidsanvändning. Därefter genomförs en tidsstudie där ett knappt 100-tal elevers arbetstid under matematiklektioner analyseras. Det förväntade utfallet för projektets forskningsdel är en vetenskaplig artikel om en populärvetenskaplig artikel om elevers tidsanvändning under matematiklektioner i grundskolan. Ambitionen är också att en lättillgänglig metod för tidsstudier i klassrummet skall finnas tillgänglig efter avslutat projekt.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Elevers tidsanvändning under matematiklektioner

Projektstatus

Pågående

Ämnesområden

Ämnesdidaktik

Forskningsledare

Gunnar Sjöberg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion