Till umu.se

Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket

Att kunna hantera det matematiska symbolspråket är en viktig del av att lära sig matematik. Forskning visar dock att elever ofta har svårt att lära sig att jobba med symbolspråket, särskilt när det gäller algebra (bokstavsräkning).

En viktig del av att kunna symbolspråket är att kunna manipulera symbolerna, till exempel att från ekvationen x+1/x=2 kunna komma fram till lösningen x=1. Då behöver man använda vanliga ord, dvs. ett naturligt språk såsom svenska, för att prata om vad man gör med symbolerna. Symbolspråket handlar dock även om att symboler kan ha en innebörd på samma sätt som vanliga ord, och elever behöver därför också använda ett naturligt språk för att prata om symbolers innebörd. Syftet med detta projekt är att utreda hur det naturliga språket kan användas så att det blir lättare för elever att lära sig symbolspråket.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket

Projektperiod

2016-09-01 - 2022-12-31

Ämnesområden

Ämnesdidaktik, Övrig matematik

Forskningsledare

Magnus Österholm, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion