Till umu.se

Ewa Bergqvist

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor

personbild

Verksam vid:

Naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16

Tel:

+46 90 786 94 76

E-postadress:

ewa.bergqvist@matnv.umu.seE-post 1

ewa.bergqvist@math.umu.seE-post 2

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.nmd.umu.se/english/research/Our+researchers+/our-researchers---ewa-bergqvist/ Webbsida
http://www.nmd.umu.se/forskning/vara-forskare/vara-forskare---ewa-bergqvist/ Webbsida
http://www.nmd.umu.se/forskning/forskningsprojekt/vara-forskare---ewa-bergqvist/?languageId=3 Webbsida

Information

Jag är docent i matematikdidaktik och mitt generella forskningsområde är relationen mellan språk och matematik i samband med matematikundervisning och matematiklärande, till exempel hur läsning och lösning av matematikuppgifter hänger ihop. Jag studerar särskilt kopplingen mellan matematisk argumentation och elevers förståelse av förklaringar i läroböcker och lärargenomgångar. Det handlar till exempel om vilka för- och nackdelar det finns med tydlig respektive otydlig argumentation. Jag studerar också elevers lärande av det matematiska symbolspråket och hur elevers förståelse av matematiska symboler utvecklas över tid.

Större delen av min forskning bedriver jag i samarbete med Magnus Österholm som tillsammans med mig leder en forskargrupp inom Umeå Forskningscentrum i Matematikdidaktik (UFM) som heter Språk och Kommunikation. Tillsammans har vi tidigare drivit forskningsprojektet ”Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk” som är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (http://www.ufm.umu.se/forskning/visa-forskningsprojekt/?code=823).

Jag har en licentiatexamen i matematik (komplex analys i flera variabler) och en doktorsexamen i matematikdidaktik (2006) och arbetar idag som universitetslektor på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (www.nmd.umu.se). Den största delen av min arbetstid ägnar jag åt forskning och handledning men jag undervisar också på lärarutbildningen, främst genom att koordinera, handleda och examinera examensarbeten. För närvarande handleder jag dessutom fyra doktorander: Frithjof Theens, Anders Hofverberg och Maria Lindfors på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, samt Monica Egelström på Institutionen för språkstudier, alla vid Umeå universitet. Jag är redaktör för den vetenskapliga tidskriften NOMAD och granskar dessutom regelbundet artiklar för bland annat NOMAD, Educational Studies in Mathematics (ESM) och Journal for mathematical behavior (JMB).

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bergqvist, Ewa
Bergqvist, Tomas

The role of the formal written curriculum in standards-based reform
Journal of Curriculum Studies, 49(2): 149-168

2017

-

Sullivan Hellgren, Jenny
Bergqvist, Ewa
Österholm, Magnus

Argumentation in university textbooks: Comparing biology, chemistry and mathematics

2017

-

Edmonds-Wathen, Cris
Bergqvist, Ewa
Österholm, Magnus

Comparing mathematics tasks in different languages
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: 151-151

2016

-

Bergqvist, Ewa
Theens, Frithjof
Österholm, Magnus

Relations between linguistic features and difficulty of PISA tasks in different languages
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: 125-125

2016

-

Dyrvold, Anneli
Bergqvist, Ewa
Österholm, Magnus

Uncommon vocabulary in mathematical tasks in relation to demand of reading ability and solution frequency
Nordisk matematikkdidaktikk, 20(1): 5-31

2015

Hämta

Bergqvist, Ewa
Österholm, Magnus

Språkbrukets roll i matematikundervisningen
Nämnaren, 2014(1): 27-31

2014

Hämta

Boesen, Jesper
Helenius, Ola
Bergqvist, Ewa; et al.

Developing mathematical competence: from the intended to the enacted curriculum
Journal of Mathematical Behavior, 33: 72-87

2014

-

Österholm, Magnus
Bergqvist, Ewa

What is so special about mathematical texts?: Analyses of common claims in research literature and of properties of textbooks
ZDM - the International Journal on Mathematics Education, 45(5): 751-763

2013

Hämta

Bergqvist, Tomas
Bergqvist, Ewa

What is “strong presence” of a message in a steering document?
Proceedings of Norma 11, The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education in Reykjavík, May 11-14, 2011

2012

-

Österholm, Magnus
Bergqvist, Ewa

Methodological issues when studying the relationship between reading and solving mathematical tasks
Nordisk matematikkdidaktikk, 17(1): 5-30

2012

Hämta


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion