Till umu.se

Torulf Palm

.........................................................................

Min nuvarande forskning handlar främst om formativ bedömning och motivation, men jag bedriver också forskning inom andra delar av området prov och bedömning. Min forskning om formativ bedömning handlar om hur man på bästa sätt kan stödja lärares implementering av formativ bedömning i klassrummet, men också om hur elever interagerar med en formativ klassrumspraktik. Forskningen om motivation sker både i relation till formativ bedömning och till TIMSS. Min tidigare forskning inkluderar matematiska resonemang, och hur textuppgifters verklighetstrogenhet påverkar elevers uppgiftslösning.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Catarina
Boström, Erika
Palm, Torulf

Formative assessment in Swedish mathematics classroom practice
Nordisk matematikkdidaktikk, 22(1): 5-20

2017

-

Andersson, Catarina
Palm, Torulf

Characteristics of improved formative assessment practice
Education Inquiry, 8(2): 104-122

2017

-

Andersson, Catarina
Palm, Torulf

The impact of formative assessment on student achievement: a study of the effects of changes in classroom practice after a comprehensive professional development programme
Learning and instruction, 49: 92-102

2017

-

Palm, Torulf
Andersson, Catarina
Boström, Erika; et al.

A research program for studying the development and impact of formative assessment
ICT in mathematics education: the future and the realities: 135-144

2017

-

Palm, Torulf
Andersson, Catarina
Boström, Erika; et al.

A review of the impact of formative assessment on student achievement in mathematics
Nordisk matematikkdidaktikk

2017

-

Boesen, Jesper
Lithner, Johan
Palm, Torulf

Assessing mathematical competencies: an analysis of Swedish national mathematics tests
Scandinavian Journal of Educational Research

2016

-

Ryve, Andreas
Nilsson, Per
Palm, Torulf; et al.

Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik: Delrapport från skolforsk-projektet

2015

-

Winberg, Mikael T.
Hellgren, Jenny M.
Palm, Torulf

Stimulating positive emotional experiences in mathematics learning: influence of situational and personal factors
European Journal of Psychology of Education, 29(4): 673-691

2014

Hämta

Boesen, Jesper
Helenius, Ola
Bergqvist, Ewa; et al.

Developing mathematical competence: from the intended to the enacted curriculum
Journal of Mathematical Behavior, 33: 72-87

2014

-

Andersson, Catarina
Vingsle, Charlotta
Palm, Torulf

The impact of a teacher professional development program in formative assessment on teachers’ practice

2013

Hämta


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion