Till umu.se

Karolina Broman

.........................................................................

Från den 1 maj 2007 var Karolina Broman antagen som doktorand i pedagogiskt arbete vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och studerade den kemiutbildning som ges på gymnasiet i Sverige.

Hon disputerade 2015-02-06 med avhandlingen:

Chemistry: content, context and choices - towards students' higher order problem solving in upper secondary school

Att de naturvetenskapliga ämnena, kanske främst kemi, hade problem i Sverige men också i stora delar av övriga världen, var ett välkänt faktum. Allt färre ungdomar valde att läsa kemi både på gymnasiet och på universitetet. Flera studier, både nationella och internationella, hade genomförts där man undersökt elevernas attityder till och kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. Resultaten visade att eleverna ofta kände att kemiämnet saknade relevans för elevernas egen vardag och deras livssituation. Forskare hade också visat att kemikursplanerna var överbelastade och att kemikurserna innehöll mycket faktakunskaper som eleverna lärde sig utantill och sedan inte kände att de har användning för i vardagslivet. I flera europeiska länder hade man, för att försöka förändra detta, utvecklat nya kemikurser som använde sig av en s.k. ’kontext-baserad approach’. Med begreppet ’kontext-baserad’ menades att man sätter in kemin i en kontext, ett sammanhang som genomsyrade hela kursen, inte bara som en utsmyckning. Sammanhanget var ofta vardagsanknutet eller forskningsanknutet. Jag undersökte om kontext-baserad kemi kunde vara en möjlig väg för att öka elevers kunskaper i och attityder till kemi.
..........................................................................................

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Broman, Karolina

Role models affecting students’ secondary and tertiary educational choices

2017

-

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha

Interest and relevance as aspects of context-based chemistry problems

2017

-

Parchmann, Ilka
Blonder, Ron
Broman, Karolina

Context-based chemistry learning: The relevance of chemistry for citizenship and Responsible Research and Innovation (RRI)

2017

-

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha

Relevance or interest? Students’ affective responses towards contextual settings in chemistry problems

2017

-

Broman, Karolina

Collaboration between university and school – how do we make use of each other’s competencies?

2017

-

Broman, Karolina
Johnels, Dan

To flip or not to flip – Students’ use of the learning material in a flipped university organic chemistry course

2017

-

Bernholt, Sascha
Blankenburg, Janet
Broman, Karolina; et al.

How Do Students’ Interest and Conceptual Understanding Develop Over the Time of Their Secondary Chemistry Education? First Results From the Binational Project DoLiS

2016

-

Broman, Karolina
Bernholt, Sascha
Parchmann, Ilka

Context and Topic: Which Aspects of Context-Based Chemistry Problems Do Upper Secondary Students Perceive Most Relevant and Interesting?

2016

-

Broman, Karolina

Finding and elaborating frameworks for analysing context-based chemistry problems

2016

-

Parchmann, Ilka
Broman, Karolina
Busker, Maike; et al.

Context-Based Teaching and Learning on School and University Level

2015

-


Sidansvarig: Carl Larsson

Utskriftsversion