Doktorandtjänster 2018

Följande doktorandtjänster utlyses under 2018. Sista ansökningsdag är 2018-04-03. Läs vidare under varje tjänst.

Doktorand i matematikdidaktik med inriktning mot specialpedagogik

Länk till annons

Inom matematikdidaktik och specialpedagogik är många olika forskningsinriktningar möjliga. Några förslag är användandet av de nya och obligatoriska nationella bedömningsstöden i de yngre skolåren, formativa bedömningar med särskilt fokus på elever med funktionsnedsättningar eller i behov av stödinsatser, användandet av digitala hjälpmedel för att stimulera matematiklärandet, språk- och kommunikationsperspektiv på matematiklärande eller utvecklandet av problemlösning och resonemang för elever i behov av stöd. Den sökande är välkommen att skriva sin forskningsskiss inom något av ovanstående områden eller en kombination av dessa.

Doktorand i matematikdidaktik 

Länk till annons

Inom UFM och vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik bedrivs forskning inom bland annat problemlösning och resonemang, formativ bedömning, specialpedagogik samt språk och kommunikation. Mer information om dessa inriktningar. Den sökande uppmanas att i första hand skriva sin forskningsskiss inom eller i anslutning till någon av dessa inriktningar eller en kombination av dessa, men även andra inriktningar välkomnas.

Doktorand i pedagogiskt arbete i naturvetenskap, teknik eller matematik i grundskolans tidigare år 

Länk till annons

Doktoranden kommer att ingå i någon av de två forskningsmiljöerna vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik: Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) eller Umeå Science Education Research (UmSER). Inom UFM bedrivs forskning inom bland annat problemlösning och resonemang, formativ bedömning, specialpedagogik samt språk och kommunikation. Inom UmSER syftar forskningen till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap och teknik. Den sökande uppmanas att skriva sin forskningsskiss med inriktning mot yngre barn i fritidshem eller i grundskola (årskurs F-6) inom eller i anslutning till, i första hand, någon av ovan nämnda inriktningar eller en kombination av dessa, men även andra inriktningar välkomnas.

Doktorand i naturvetenskapens didaktik

Länk till annons

Doktorander kommer att ingå i forskningsmiljön Umeå Science Education Research (UmSER). Inom UmSER arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap. Forskningen syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus, motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap. Exempel på undervisningssituationer som studerats i våra forskningsprojekt är samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, gruppdiskussioner kring kontextrika problem, problemlösning, laborationer och digitala verktyg och miljöer i naturvetenskap och teknik, t ex simulering, visualisering och programmering. Den sökande uppmanas att i första hand skriva sin forskningsskiss inom eller i anslutning till någon av dessa inriktningar eller en kombination av dessa, men även andra inriktningar välkomnas.

Doktorand i naturvetenskapens didaktik med inriktning mot genus 

Länk till annons

I samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå universitet söker vi en doktorand i pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik med inriktning mot naturvetenskap och genus. Anställningen är placerad vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik som bedriver utbildning inom i första hand lärarutbildningarna, samt forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom matematikdidaktik, naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik, bedömning för lärande samt utomhuspedagogik. Samarbetet med Genusforskarskolan innebär bland annat att doktoranden deltar i gemensamma internat, kurser och andra aktiviteter. OBS! Sista ansökningsdag är 2018-03-19.


Sidansvarig: Madelen Bodin

Utskriftsversion